Chippning under NextM

Nyligen avslutades NextM, konferensen med fokus på morgondagens marknadsföring. I företaget Mindshares monter fanns det under konferensen dessutom möjlighet att få ett chip implanterat, något som många var intresserade av. (Foto: Jacob Nordström)
Tillsammans med Biohax International lottade Mindshare ut möjligheten att få ett gratis chip implanterat, men för en reducerad kostnad kunde besökarna själva välja att få ett NFC-chip insatt i handen.
En av deltagarna som hoppade på möjligheten att chippa sig var Christian som själv jobbar på Mindshare. Han menar att han är mycket intresserad av teknik och framtiden och har funderat på att skaffa sig ett chip. Det är redan flera på företaget som har ett chip implanerat och Mindshare har därför gjort det möjligt att använda chipet i handen för inpassering på kontoret.
Utöver inpasseringen ser Christian möjligheten att komma in på gymmet (Sats erbjuder inpassering med chip), samt att på sikt ersätta såväl betalkort som nycklar.
Själva ingreppet gjorde inte ont allt försäkrar Christian, även om det var nervöst och mycket anspänning innan. ”Det var nog snarast en oro för att det skulle göra ont, eller att jag skulle rycka bort handen i stickögonblicket” säger han efteråt. Däremot fanns aldrig någon tanke på att backa ur när han väl satt där, och det professionella och lugna intryck som Jowan Österlund (bilden) från Biohax ingav gjorde det tryggt.
Enda risken som Christian ser är att någon skulle läsa av och lagra informationen i chipet. Men för att göra det måste de komma väldigt nära, och då känns risken att bli av med plånboken större och dessutom betydligt värre menar han.
Johan Österlund från Biohax säger att det inom kort kommer finnas många fler användningsområden för NFC-implantat än vad det gör idag. Så sent som igår slöts ett avtal med en stor aktör i Sverige, och lösningar för såväl transporter som betalningar finns redan på ritbordet.
Det är med andra ord en spännande tid vi går till mötes, och möjligheten att bli en cyborg är något som lockar många. I alla fall om man ser till kön som ringlade sig till bordet där Jowan satte in chip i besökarnas händer.
Filmen nedan visar hur det går till när Johan sätter in chippet i Christians hand.