Chefen och målen – hur styr man med mål?

Ett av chefens kraftfullaste verktyg är målsättning. Rätt använt kan det stimulera medarbetare till att nå enastående resultat och utveckla såväl individen som företaget. Men vad är ”rätt” när man som chef ska styra med mål? Vill du lära dig mer om målsättning startar vi nu utbildningar i detta. Här hittar du mer information och möjlighet att anmäla dig direkt!

Detta är del 4 i en artikelserie om Målsättning.
Del 1 finner du här, Del 2 finner du här och Del 3 finner du här.

Som chef är det din uppgift att styra, leda och motivera dina medarbetare till att nå både sina egna mål, avdelningens mål och företagets mål. Dessutom med ofta begränsade resurser. En svår uppgift men som ger dig som chef möjligheten att få bidra till någon annans utveckling och framgång. För vem har inte känt stolthet när en person som man hjälpt och stöttat plötsligt får alla bitar på plats och lyckas med sin prestation? Det är vad jobbet som chef verkligen går ut på, att få medarbetarna att prestera utöver vad de själva trodde var möjligt, givetvis utan att slita ut sig.

För att lyckas med det behöver du jobba med en bra målsättningsprocess. Att ha mål att sträva mot, som dessutom ligger lite bortanför vad medarbetaren idag presterar, är det som hjälper dem att växa. Du kan därför behöva hjälpa medarbetarna att lyfta blicken och se fler möjligheter. Som medarbetare är det vanligt att man antingen är nöjd med det man har, eller vill ha mer lön, bättre förmåner och/eller avancera i företaget. Att även se spåret som specialist är det inte alla som tänker på.

Givetvis finns det personer som har potential att bli goda chefer, men de kan behöva växa in i rollen successivt. Som chef kan du därför hjälpa till att öka förståelsen för vad jobbet som chef innebär, och därefter lägga upp en plan för hur medarbetaren ska kunna ta sig dit. Att låta en person bli chef, utan att ha rätt ”verktygslåda” och insikt i vad jobbet innebär skapar inga bra förutsättningar för att lyckas.

Jag brukar dela upp målsättningen i två delar. Dels arbetsbeskrivningen som är det arbete som företaget förväntar sig i utbyte mot lön. Dels stretchmål som erbjuder medarbetaren möjlighet att växa och utvecklas, något som belönas utöver lönen. Det är då viktigt att poängtera att om inte de grundläggande arbetsuppgifterna är avklarade kan inte bonus utbetalas. Stretchmålen är ju det som ligger utöver det dagliga arbetet, och som ska stimulera fortsatt utveckling. Däremot måste du som chef erbjuda en möjlighet för medarbetaren att lyckas med stretchmålen. Ingen tycker om att ha mål som är omöjliga att uppnå.

Utöver att sätta målen är det viktigt att följa upp och mäta resultaten. Var överens om när målet är uppnått, och om det finns viktiga delmål på vägen. Kanske till och med deadlines och milstolpar att förhålla sig till. Det är något som är lätt för kvantitativa mål, men svårt för kvalitativa, eller mjuka mål. Det kan bestå i att bemöta medarbetare annorlunda eller att våga ta för sig mer i möten. Vad är ett lyckat resultat i detta?

Uppföljningen kanske inte bara kan ske från medarbetaren själv, utan kan förankras i arbetsgruppen. Övriga medarbetare kan då hjälpa till med utvecklingen, samt bedöma om personen uppnått den önskade förändringen. Här måste du som chef dock vara försiktig så de inte blir en jävsituation eller att medarbetarna går och är misstänksamma mot varandra. En fin balansgång, men kom ihåg att kommunikation är nyckeln.

Det viktigaste att ha i åtanke är att du som chef vill hjälpa personen att utvecklas i en positiv riktning, inte bara för företaget, utan för personen själv. Måla upp en bild av hur resultatet kommer att bli. Tanken är ju att medarbetaren själv ska vara intresserad och motiverad av målet. Det är ditt jobb som chef att hjälpa till att förtydliga, stimulera, följa upp och slutligen bedöma hur väl utvecklingen gått.

Ett sista varningens ord till dig som chef. Det är inte DU som ska se till att målet uppfylls, det är medarbetaren. Att släpa och dra en ovillig eller likgiltig medarbetare till målet kommer bara leda till en sämre arbetsrelation och att du som chef blir utmattad. Du kan bara leda en häst till vatten, men aldrig tvinga den att dricka.