Centra för datautbyte skapar nya värden av IoT

En analys från Cisco som publicerades nyligen visar på hur oerhört snabbt datatrafiken nu växer. Efter några decennier med datorer och nätverk nådde världens IP-trafik för två år sedan nivån en zettabyte. Alltså en biljon gigabyte! Cisco menar att den mängden tredubblas till 3,3 zettabyte redan till år 2021. Läs mer från Maria Sundvall, som är vd på Equinix Sverige, i denna krönika.

Bakom denna enorma tillväxt av data står IoT (Internet of Things). Allra snabbast växer den del av IoT som vi kallar M2M (Machine to Machine).

Vad ska vi göra med denna flod av data? All rådata som maskiner och apparater sänder iväg kan liknas vid att klippa ut alla ord ur ett antal romaner och kasta ut på golvet. En sådan osorterad hög av ord saknar värde. Men rätt kombinerade och tolkade utgör de guldgruvor.

Vad som krävs nu är lösningar för datautbyte i stor skala. Mötesplatser där strukturerade datamängder kan raffineras genom dataanalys (som exempelvis Platform Equinix). Genom att företag med olika kompetens samarbetar kan de tillsammans upptäcka mönster och dra slutsatser. Det är då de också kan skapa kommersiella värden av all denna data.

Utvinn dataflodens dolda värden
Ciscos analys säger vidare att M2M-kommunikationen förväntas växa årligen med 49 procent till 2021, när miljarder “things” ansluts till de globala nätverken. Utvecklingen av IoT kallas ibland den fjärde industriella revolutionen. Det innebär att inte enbart produktionen utan hela samhället automatiseras.

Ett skäl till att många företag gärna samarbetar om att utvinna värden ur all IoT-data är att den är så omfattande att inget enskilt företag kan dra full nytta av den. En person som till exempel köper något genom sin smartphone lämnar inte bara ifrån sig uppgifter om sin smak, som intresserar återförsäljaren. Information om när och hur köpet gjordes intresserar även företag som hanterar servrar, marknadsanalytiker med flera. I allt fler branscher ser vi hur företag säljer data till tredjepartsföretag för att öka sina intäkter eller få hjälp att förbättra sina affärsmodeller. Detta sker med hjälp av datautbyte.

Som ett exempel kan vi på Equinix (med 190 datacentra i 44 storstäder) hjälpa företag att ta fram värdefull kunskap från IoT – som de ofta inte ens vet finns där. Här kan de köpa, sälja, dela och prenumerera på data som förbättrar deras affärer.

Paketera IoT
Detta är en bred utveckling där många deltar. Ett par exempel: Samsung har lanserat Artik, en plattform för utbyte av IoT-data med tanken att tillverkande företag inte längre säljer enbart hårdvara – utan paketerar dem med service. Genom Artik får företagen tillgång till data om hur deras produkter används och fungerar. Den informationen kan de sälja vidare och därmed sänka sina totalkostnader.

Och i Japan ska ett center för datautbyte kring IoT öppnas 2020. Japan svarar för cirka 40 procent av den globala marknaden för sensorer så det finns ett klart intresse för att utvinna värde ur IoT-data. Inte minst för att sänka företags investeringskostnader – men också inspirera till helt nya produkter.

Dessa centra för datautbyte skapar helt nya värden av IoT. Framtiden får visa vad dessa värden leder till i form av nya, innovativa och tilltalande produkter och tjänster.

Artikeln är skriven av:

Maria Sundvall, vd Equinix Sverige