Case: NRJ och The Amazing Society

I april 2015 satte NRJ och Bauer Media Group igång ett fokuserat och strategiskt arbete tillsammans med The Amazing Society för att lyfta betydelsen och närvaron i sociala medier för radiostationen NRJ. Ett år senare kan man konstatera att det blev en succé. Bland annat har räckvidden ökat med 15 miljoner.

Grunden till framgången är en genomarbetad strategi med främsta syfte att ge mervärde till stationens lyssnare och vara positiv för NRJ och Bauers affär. För att lyckas med strategin och genomföra arbetet anställdes en social media manager med ansvar för att sköta radiostationen NRJs olika sociala kanaler och startade samtidigt ett samarbete med The Amazing Society. Nu kan vi se resultatet och tack vare det strategiska och långsiktiga arbetet har det blivit en succé.

– Tack vare ett strategiskt ramverk med tydliga arbetsprocesser och tydliga målsättningar har vi lyckats väldigt bra, säger Maja Thomhave Digital Communications Manager för NRJ. Genom samarbetet med The Amazing Society har vi etablerat en systematisk process som vi nu ser ger väldigt tydliga resultat.

Fokus för arbetet i sociala kanaler har varit att hitta en tydlig och relevant struktur, att allt man gör ska vara mätbart och ha tydliga mål samt att det inte ska finnas några tveksamheter om vem som gör vad – en tydlig organisation.

– Radio har visat sig väldigt tacksamt att bredda ut i de sociala kanalerna, tonläget är ungefär detsamma och det går att hitta synergier och en växelverkan som ger något extra till lyssnaren och utökade möjligheter för NRJ och Bauers kunder, säger Tobias Frazén, vd på The Amazing Society.

Siffrorna talar sitt tydliga språk, för NRJ på Facebook har det gått spikrakt uppåt sedan april 2015, bland annat har räckvidden ökat med nästan 15 miljoner. Och närvaron ser inte ut att minska i någon kategori.

I Januari 2015
Räckvidd 1 640 578
Engagemang 81 460
Engagemang 5 %

I Januari 2016
Räckvidd 16 165 775
Engagemang 883 957
Engagemang 5 %