Case: AI-verktygen som hjälpte Telenor öka med 70 procent

Telenor använde sig av AI-verktyg i Adobe Experience Cloud för att öka avkastningen på sina annonser med 70 procent.

Mycket sälj här för Adobe men caset är ändå värt en läsning för att se hur de båda tänkte, och tog sig an utmaningen. Telenor valde Adobe efter en genomgång av flera olika lösningar. Adobe har trots allt en av de mer breda erbjudanden på marknaden, anser vi, så det är förståeligt att Telenor valde paketlösningen.

Genom att optimera annonser som ledde vidare till en sida där användare kunde testa Telenors bredbands tillgänglighet och täckningsgrad i just deras område, ökade antalet besök till hemsidan med 58 procent. För mobil var siffrorna ännu bättre – antalet bredbandstest ökade med hela 117 procent. I båda fallen minskade samtidigt annonskostnaderna.

Utmaningen för Telenor:
Set brand apart from competitors in an increasingly crowded entertainment market. Encourage customers to complete sales transactions through cost-effective digital channels. Approach customers with targeted advertising and relevant messaging to encourage greater engagement

Use cases:
Customer Intelligence, Marketing Performance Measurement, Personalized Experiences

Lösningen för Telenor blev Adobes produkter/tjänster:
Adobe Advertising Cloud (Adobe Sensei), Adobe Analytics, Adobe Audience Manager och Adobe Marketing Cloud.