“Burt är en av våra mest centrala partners”

Dagens Industri ägs av Bonnier och ingår idag i  koncernområdet Bonnier News. För att dra nytta av synergieffekter upphandlade Bonnier News ett gemensamt analyssystem år 2011. Efter flera turer kom valet att landa på uppstickaren Burt.

Burt har funnits på marknaden sedan år 2009 och sedan starten har de arbetat för att leverera en både bättre och häftigare analysupplevelse, främst för publicister som Bonnier. Deras grafiska gränssnitt är en snackis på stan och vi på Dagensanalys.se har själva fått ta del av Burts snygga demo. För att komma närmare Burt valde vi att intervjua en av deras kunder, nämligen Christian Englén (bild) på Dagens Industri.

Hur fattade ni beslutet att använda just Burt?

Beslutet att använda Burt togs år 2011 och det beslutet gällde då flertalet sajter inom Bonnierkoncernen. Jag som person fick efter en tid ansvaret för Burt som produkt inom den delen av koncernen som idag kallas Bonnier News, som omfattar Di, Dn, Expressen och Sydsvenskan.

Till en början använde vi primärt Burts system för att följa upp annonspositioner och annonskampanjdata. Vi var, och är, mycket imponerade över deras rapportsystem, som automatiskt genererar en snygg och innehållsrik rapport över hur annonsörens digitala kampanj levererat.

Idag arbetar i princip alla delar inom vår organisation med Burt på ett eller annat sätt. Från det att det primärt var annonsorganisationen som utnyttjade Burts tjänster så använder nu redaktionerna, prenumerationsorgansationerna och utvecklingsavdelningarna dagligen data från Burt.

Enkelt uttryckt – Burt är en av våra mest centrala partners.

Vilka delar av Burt har ni valt att använda?

Ur vårt perspektiv, som köpare, består Burt av tre beståndsdelar: Molntjänsterna, Konsulttjänsterna och Datatjänsterna.

Till en början köpte vi molntjänsterna (hos Burt kallat BurtHub), d.v.s. ett system vi loggar in i för att följa upp enskilda kampanjer och utvärdera annonspositioner och sajtstrukturer. Kan jämföras med ett webbanalyssystem, fast med mycket mer data.

Konsulttjänsterna innebär för oss möjligheten till extra analyskraft. Det kan uppstå en komplicerad frågeställning gällande exempelvis betalväggar. Då sätter vi upp en arbetsgrupp och låter Burt vara en del i denna. De har stort erfarenhet rent generellt och tillsammans utvärderar vi vår egna data mer specifikt.

Vidare har vi låtit Burt göra rena utvärderingar av vissa av våra sajter, så kallade ”Site Audits”. De känner vår verksamhet väl och resultatet blir en rapport med möjliga utvecklingspunkter.

Datatjänster är enkelt uttryckt de customtjänster vi utvecklar baserat på alla den data vi samlar in via Burt. Ett bra exempel är när vi vill bygga egna dashboards, med data från flera olika system.

Vilka fördelar jämfört med andra verktyg tycker du att Burt har?

En av de stora fördelarna med Burt är att de är väldigt duktiga på att integrera mot andra system. Det gör att vi via Burt, i ett system, kan samla annonsdata, intäktsdata, webbtrafikdata med mer. Det är otroligt värdefullt för oss att kunna arbeta med alla dessa olika dataset i ett system.

En av de andra fördelarna med Burt är att de är flexibla. Vi har inom vår organisation olika behov, och sätter olika krav på våra system då vi har olika affärsstrukturer. Det gör att vi måste kunna anpassa våra verktyg efter de skillnaderna.

Jag har svårt att se att Google skulle göra justeringar i Google Analytics efter önskemål, men det kan vi med Burt. Inget illa om Google, men för att ett system ska kunna spänna över så många av våra affärsområden (annons, redaktion, prenumeration, utveckling), inom så många av våra varumärken (de olika varumärken inom Bonnier), så krävs det att vi kan göra varumärkesspecifika justeringar. Annars är vi tvungna att välja olika system.

Hur jobbar ni med Burt i den dagliga processen?

Det är lättare att förklara vad vi gör som inte innefattar Burt. Nedan kommer några exempel på dagligt arbete med Burt:

• Rapporter för kampanjsupport
• Dashboards för exempel redaktionen
• Utveckling av 360-rapporten, höstens hetaste effektrapport.

Har Burt några svagheter som man bör känna till innan man väljer företaget som leverantör?

Att arbeta med Burt sätter krav på organisationen. Alla de möjligheter som Burt erbjuder kan kännas frestande, men det kräver att organisationen har resurser och kraft för att kunna dra full nytta av möjligheterna.

Jag vet inte om följande är en nackdel, men det har i alla fall varit smärtsamt. När vi gjort vissa integrationer, har vi samtidigt behövt genomlysa systemen som ska integreras med Burt. Det har inneburit att vi upptäckt att vi i vissa fall jobbat helt fel.

Det är klart positivt att vi upptäcker “fel” inom våra arbetssätt, men vi hade inte räknat med att integrationen av ett system som Burt även skulle innebära att vi genomför en förändring av våra arbetssätt. Enkelt uttryck tar det långt längre tid att ändra ett arbetssätt än att integrera två system.