Bristen på regleringar och ramverk hämmar utvecklingen för AI

Microsoft har publicerat en rapport som undersöker AI-användningen inom näringslivet i 15 europeiska länder. 20 svenska storföretag har deltagit i studien, bland annat Ericsson, SEB, EQT och Fortum.

Rapporten bygger på djupintervjuer med mer än 270 företag och kartlägger användning och attityder till AI.

Rapporten i fyra punkter:

  • Sverige ligger i framkant i Europa inom AI-utveckling och användning. Hälften av de tillfrågade svenska företagen har redan kommit förbi pilotprojekts-stadiet i sina AI-satsningar och använder sig idag av någon AI-lösning i verksamheten.
  • Hälften av de tillfrågade svenska företagen räknar med att AI kommer att ha mycket stor inverkan på deras kärnverksamhet och hela 80% förutspår att utvecklingen av AI kommer att innebära helt nya affärsområden för företaget.
  • Även om Sverige ligger i framkant i Europa när det gäller AI-utveckling så ligger vi långt efter länder som Tyskland, Frankrike och Storbritannien när det kommer till investeringar i AI.
  • Rapporten visar att det under de senaste tio åren gjorts investeringar på 254 miljoner dollar i svenska AI-startupföretag. Under samma period har det investerats 520 miljoner dollar i tyska AI-startups, 1357 miljoner dollar i franska AI-startups och 7262 miljoner dollar i brittiska AI-startups.
  • Tre av fyra svenska företag upplever att bristen på regleringar och ramverk kring AI hämmar utvecklingen.

“AI har redan börjat förändra arbetslivet, 74 procent av företagen ser möjligheter att implementera smart automation på bred front och flera uppskattningar talar om att mellan 20 och 30 procent av alla nuvarande uppgifter går att utföra helt utan mänsklig inblandning. Genom att automatisera repetitiva uppgifter, som ofta ses som tråkiga, frigörs tid till mer kreativa och stimulerande arbetsuppgifter,” säger Daniel Akenine, teknik- och säkerhetschef på Microsoft Sverige.

För mer info kontakta: swedenpress@microsoft.com