Bristande datakunskaper stressar oss

Bristande datakunskaper stressar svenska anställda, vilket leder till sjukfrånvaro och ineffektiva beslut.

I förlängningen förlorar svenska företag 30 miljarder kronor varje år. Det visar en ny undersökning från Qlik och Accenture.

Data är det nya guldet. Med hjälp av data kan företag driva både innovation och tillväxt, förutsatt att de vet hur de ska använda den.

Tillsammans med Accenture har det svenskgrundade analysföretaget Qlik låtit genomföra en undersökning som visar att mindre än en av fem (17 procent) svenskar litar fullt ut på sina datakunskaper. Den svaga dataläskunnigheten leder till stress och sjukfrånvaro motsvarande fem arbetsdagar per anställd – eller runt 30 miljarder kronor per år.

Nästan sju av tio svenskar uppger att den ökande mängden data bidrar till att öka den arbetsrelaterade stressen. Det handlar om människors hälsa, och om stora intäkter som går förlorade. Var fjärde tillfrågad säger att datastressen bidragit till att de tagit minst en sjukdag, säger Dan Sommer, Global Market Intelligence Lead på Qlik.

Vidare visar undersökningen att nio av tio svenskar ser data som en tillgång för företaget, men att få själva använder den för beslutsfattande. Mer än en tredjedel (34 procent) uppger att de hellre väljer en alternativ metod för att lyckas slutföra uppgifter. Nästan lika många (38 procent) väljer att gå på magkänsla för att fatta beslut.

Få ifrågasätter värdet av data – men många företag behöver se över hur de jobbar med datastyrning, analys och beslutsfattande. Det här innefattar att ge sina anställda de verktyg och den utbildning de behöver för att kunna utnyttja de möjligheter som data erbjuder. Datadrivna företag som fokuserar på kontinuerligt lärande kommer att bli mer produktiva och konkurrenskraftiga, säger Sanjeev Vohra, group technology officer och global lead på Accentures Data Business Group.

Här kan du läsa mer.