Bredbandskollen 2008-2013

Bredbandskollen lanserades under hösten 2007. Sedan dess har över 100 miljoner  mätningar genomförts av personer runt om i Sverige. Resultaten från varje mätning finns sparade i en databas. .SE har nu sammanställt resultaten av de mätningar  som gjorts via Bredbandskollens webbverktyg under åren 2008-2013 och presenterar dem i denna rapport. Rapporten innehåller nästan 100 miljoner mätningar av den  faktiska hastighet som bredbanden i Sverige har levererat under de senaste sex åren.

Läs hela rapporten här.

Internethastigheten i Sverige har ökat med 48 procent sedan 2009. Ökningen har varit störst för kabel-tv, men fiber är fortfarande snabbast i nästan hela landet. Det visar en sammanställning av drygt 96 miljoner mätningar, gjorda med Bredbandskollen från .SE (Stiftelsen för internetinfrastruktur).

– Trots att allt fler populära tjänster, som Netflix, kräver hög hastighet visar våra mätningar att många människor, på grund av dålig konkurrens, är hänvisade till omodern och långsam teknik, säger Rickard Dahlstrand som är projektledare för Bredbandskollen.

Den genomsnittliga hastigheten för att ladda ned data har ökat från 23 Mbit/s 2009 till 34 Mbit/s 2013. Motsvarande siffror för uppladdning av data var 10 Mbit/s 2009 och 14 Mbit/s 2013.

Hastigheten beror på vilken teknik som används – fiber, kabel-tv, ADSL eller 3G/4G. Både vad gäller ned och uppladdning av data är fiber den teknik som i alla år har haft högst medelhastighet. Fiberhastigheten har ökat från 34 Mbit/s 2008 till 57 Mbit/s 2013. Medelhastigheten i hela landet för nedladdning av data via kabel-tv har dock ökat kraftigt från 12 Mbit/s 2008 till 48 Mbit/s 2013. Den teknik som utvecklats minst under perioden är ADSL. 2008 var medelhastigheten för hela landet 8 Mbit/s för att öka till 11 Mbit/s 2013. 3G/4G ökade från 2 Mbit/s 2008 till 11 Mbit/s 2013.

Läs hela rapporten här.