Brand Metrics vill mäta fyra områden som är viktiga för alla annonsörer

Igår lanserade företaget Brand Metrics sitt verktyg för automatiserad mätning av brand lift som en följd av annonsexponeringar. Jag fick chansen att prata med Anders Lithner och Mikael Larsson, två av personerna bakom företaget för att höra vem tjänsten egentligen är till för och vad de faktiskt mäter.

Det hela startade egentligen ur ett önskemål från en kund till undersökningsföretaget Inizio som ville veta vilken effekt deras annonskampanjer faktiskt hade. De skapade en ad hoc-lösning som genom att fråga personer som exponerats för annonsen vilken inställning de hade till varumärket började mäta just annonseffekter, och därmed brandlift. Detta var 2015, och sedan dess har såväl produkten som metoden utvecklats.

Idag räcker det med att ställa en enda fråga, och baserat på algoritmer går det sedan att få svar på fyra frågor som alla annonsörer i grunden vill ha svar på.
1. Skapar annonsen förhöjd varumärkeskännedom?
2. Skapar annonsen ökad konsideration kring varumärket?
3. Skapar annonsen ökad preferens för varumärket?
4. Skapar annonsen ökad intention för att handla från varumärket?

Enligt Anders och Mikael är detta frågor som alla företag i grunden vill ha svar på, oavsett om du är IKEA eller ett nystartat it-bolag. Även om frågan om kännedom kanske är mindre viktig för just IKEA, är den inte ointressant och tillsammans med fråga 3 och 4 kan det ge viktiga insikter i hur annonskampanjer bör utformas och kommuniceras.

Brand Metrics vänder sig främst till stora publicister, eftersom det är de som framför allt måste möta annonsörernas krav på effekt av annonseringen. Den publicist som inte klarar av att förklara för annonsören vad värdet är av att synas hos just dem, kommer sannolikt få det svårt att fortsätta leva på annonsintäkter i framtiden.

De mäter dock inte tekniska leveransmått som antal exponeringar, viewabilty eller klick, som de dels menar att det redan finns andra som har bra system för och som de också tycker tagit för stor plats i diskussionen. Anders förklara det hela: “Exponering är endast är ett medel för att nå ett mål. Målet kan vara exempelvis ökad försäljning, och de flesta på marknaden vet att vägen från exponeringen till målet sällan går via antal klick, utan genom brandlift. Därför är det viktigare att mäta vad som faktiskt händer i människors huvuden än hur många promillen som klickat på en annons.”

Mätningen går sedan att använda till två saker fortsätter Mikael. Dels går det att utvärdera en enskild kampanj för att veta vilken ROI man som annonsör får i en viss kanal med en viss kampanj. Dels går det att efter ett antal genomföra kampanjmätningar börja dra slutsatser för att optimera marknadsföringsarbetet. Det går med andra ord att operera på såväl en taktisk som strategisk nivå med verktyget. Däremot kan det vara svårt att använda det som ett optimeringsverktyg för pågående kampanjer, eftersom varumärkes- och köpintentionseffekter ofta tar längre tid att ge effekt hos människor.

Så vitt Anders och Mikael vet finns det ingen på marknaden som har något liknande helautomatiserat system för att mäta brandlift. Det finns givetvis andra aktörer som gör liknande mätningar, men dessa sker fortfarande ad hoc och blir i längden väldigt kostsamma. Brand Metrics erbjuder ett mycket enkelt system där allt som behövs är en pixel i annonsen, och sedan börjar kampanjen generera data. Det hela sker dessutom helt utan att behöva hantera personuppgifter, vilket gör att systemet är GDPR-anpassat direkt från start. Publicisten köper en licens av önskad storlek för att kunna genomföra mätningar, och sedan är det bara sätta igång.

Bland de publicister som redan arbetar med metoden finns till exempel Bonnier, Schibsted, Alma och Sanoma. Just nu fokuserar Brand Metrics på att expandera till de stora publicisterna i Europa, men redan har blickarna börjat söka sig utanför EU:s gränser. “Systemet är lätt att skala upp eftersom det är en helautomatiserad mjukvarulösning” säger Mikael. Jag önskar de båda lycka till med den nya satsningen och ser fram emot att få höra mer om företagets utveckling framöver.