Box Works, dit företag kommer för att skapa framtidens arbetsplats

Under förra veckan gick Box Works av stapeln i San Francisco, dit över 7000 personer från hundratals olika företag sökt sig för att ta del av utbildning, nyheter och skapa nya relationer till leverantörer och kunder.

Eventet startade med att Box VD och grundare Aaron Levie hälsade alla välkomna och tillsammans med företagets produktchef Jeetu Patel berättade om alla nyheter som Box jobbat med den senaste tiden. Nyheterna innebar dels en hel del spännande nya samarbeten, men även resultaten av företagets arbete med att implementera med AI-funktionalitet i sina system. Ett viktigt fokus som var genomgående under hela konferensen var dock morgondagens arbetsplats, och många av samtalen och diskussionerna handlade just om hur människor kommer att arbeta i en digitaliserad värld.

Box har tillsammans med Facebook Workplace och Okta börjat lägga större vikt vid hur morgondagens arbetsplats kommer att se ut. En av de saker som då lyftes fram var hur olika system och program friktionsfritt ska kunna fungera med varandra. Dagens företag har massor av olika system för att lösa olika uppgifter, och att få dessa att prata med varandra och fungera väl ihop är något som allt fler aktörer nu börjar se värdet av. Box vill givetvis vara med på det tåget, och har idag över 1400 olika appar som kan kopplas ihop med fillagringssystemet, däribland Slack, Salesforce, Facebook Workplace, Google Cloud, IBMs Watson, Microsofts Azure och Nintex Workflow. Här fyller Box samarbete med Okta en viktig funktion för att se till så att alla inloggningar fungerar enkelt och smidigt.

Stewart Butterfield, grundare av Slack (t.v.) och Aaron Levie, grundare av Box (t.h.)

Jag fick dessutom möjlighet att växla några ord med Anand Dass, chef för avdelningen Partnerships at Workplace by Facebook tomorrow. En sak som han framhåller är dock att framtidens arbetsplats i mångt och mycket redan är här. Genom de digitala funktioner som finns idag är det möjligt att göra mycket av det som vi betraktar som ”framtiden”, exempelvis att friktionsfritt kunna jobba var som helst, att samarbeta enkelt mellan såväl länder som kontinenter, att använda röststyrning och AI för att underlätta olika arbetsuppgifter och framför allt att kunna fokusera på att ”ta arbetet ur arbetet”. Med det menar Anand att din arbetsplats ska vara ett ställe dit du går för att du vill och det är roligt och stimulerande för dig som person, något som allt fler börjar få uppleva i dagens läge.

På produktsidan är en av de stora nyheterna att Box har utvecklat sitt samarbete med Google och nu är fullt integrerade med Google Suite. Det gör Box till den enda molnlagringslösningen där filer kan hanteras och bearbetas med både Microsoft Office, Apple Editor och Google Suite. Effekten av det är givetvis att det inte spelar någon roll vilket program medarbetarna föredrar, eftersom alla tre nu fungerar friktionsfritt med Box.

En sammanfattning av nyheterna i Box

Utöver det presenterades även hel del funktioner för att förbättra överblick och kontroll, samt se till att rätt information finns tillgänglig vid rätt tillfälle. En funktion som redan nu finns tillgänglig är Box Feed som med hjälp av AI rekommenderar filer och information i dina Box-mappar som kan vara av intresse baserat dina på tidigare aktivitet. Det kan exempelvis vara en uppdatering av företagets policydokument, eller ett dokument om något som andra på avdelningen läst.

Bland de funktioner som kommer i början av nästa år finns aktivitetsfältet Activity Stream, som skapar en bättre överblick över vad som gjorts med en fil, samt funktionen Recommended Apps som ger användaren ett snabbfält med de appar som är mest sannolika att hen vill använda beroende på filtyp och tidigare beteende. Det betyder att olika användare kan få olika rekommendationer beroende på hur deras arbetssätt ser ut. Flera av besökarna hoppas nu bara att den tidslinje som Box presenterade håller, och att inget oförutsett inträffar under beta-testningen.

Andra funktioner som kommer inom kort är givetvis deras stora satsning på AI, där de befintliga basfunktionerna kommer byggas på med funktioner för att specialträna AI-modeller, skapa egna anpassade AI-lösningar samt bygga nya automatiska flöden. Vad gäller AI finns redan bildigenkänning, ljudtranskribering och videoavkodning som basfunktioner, men med det nya anpassningskitet går dessa funktioner att göras mer specifika och anpassade efter företagets behov. Det kan exempelvis röra sig om att identifiera medarbetares röster, eller känna igen specifika produktkomponenter i en bild. Detta Skills Kit kommer redan i december, och under 2019 kommer sedan möjligheten att utifrån eget träningsmaterial ”utbilda” befintliga AI för mer avancerade uppgifter. Även de nya automatiseringarna beräknas lanseras publikt under början av nästa år.

Framtiden är redo att bli nutid

På det hela taget var det ett fullspäckat event fullt av nyheter, kundberättelser, demos samt ett utmärkt tillfälle att träffa såväl personer från Box, som att lära känna olika leverantörer och kunder, samt få lära sig mer om hur funktionaliteten i Box erbjudande kan byggas på och optimeras för olika verksamheter. För de företag som var på plats kändes det säkerligen som att framtidens arbetsplats redan är här.