Box vill röra sig från att hantera filer till att hantera arbetsprocesser

Företaget Box presenterade nyligen sin nya funktion Box Relay, vilket i praktiken innebär ett skifte i affärsplanen. Under deras event för CIO:er utvecklade de vad detta innebär för företaget och erbjudandet till kunderna.

Under en heldag bjöds CIO:er från företag runt om I Europa till London för att ta del av nyheter och utbildningar kring Box och deras plattform. Den stora förändring som Box Relay för med sig stod dock i centrum för mycket av föreläsningarna och diskussionerna. Den nya funktionen innebär att företag kan låta aktörer utanför det egna bolaget komma åt funktioner i Box, såsom att skriva under kontrakt eller agera på olika typer av filer eller processer, även utan att dessa aktörer själva använder sig av Box. I kombination med de AI-funktioner som företaget utvecklat tillsammans med sina partners innebär detta en helt ny typ av kunderbjudande.

Förändringen innebär ett strategiskt skifte för Box, som visserligen ses som en naturlig utveckling enligt företagets CIO Paul Chapman. Han menar att det för Box aldrig egentligen har handlat om att lagra och dela filer, utan mer om att hantera risker, bygga in säkerhetslösningar, ha kontroll på vilka som har åtkomst till information och att ha en överblick över hela kedjan för hur filer och information rör sig inom ett bolag. Så den bakomliggande tanken var att erbjuda ett heltäckande system för att hantera ett företags all data på ett enkelt och samtidigt sofistikerat sätt. Det strategiska skiftet handlar för Box del nu snarare om att skifta kundernas förståelse för vad det egentligen är de gör, vilket är att hantera hela dataflödet, och därmed hantera och på sikt kunna automatisera arbetsprocesser.

Delvis handlar det om att Box successivt lagt till funktioner i takt med att tekniken utvecklats, till en punkt där de nu har tillräckligt många olika funktioner för att kunna bygga helt automatiserade processer. Ett exempel är i hanteringen av kontrakt:
1. En partner har funktioner som kan lyfta fram kritiska delar i ett kontrakt.
2. Nästa partners lösning kan sedan jämföra dessa delar med företagets egna policys och tidigare kontrakt.
3. En tredje funktion kan sedan (efter att allt kontrollerats) skicka kontraktet till relevanta parter för underskrift.
4. Till slut kan en fjärde funktion implementera det nya kontraktet för att påverka arbetsprocessen för att passa det nya kontraktet.

Box är själva medvetna om att deras plattform inte kommer att vara allenarådande, och de är därför noga med att skapa fungerande integrationer till andra plattformar såsom Salesforce, Slack, Microsoft Office, etc. Genom det kan de dessutom se till att funktioner mellan de olika plattformarna fungerar optimalt, och att det inte uppstår säkerhetsluckor eller problem med olika versioner. Det är annars vanliga utmaningar när en fil måste tas ur ett system, för att sedan laddas upp i ett annat system.

Detta innebär även att det oftast finns fler funktioner än medarbetarna eller företagen känner till. Så när det uppstår ett behov hos företaget så finns det oftast redan en funktion som löser det behovet. Chapman berättar att snittanvändaren hos Box idag har 115 olika appar från olika partners kopplade till Box plattform. Jesper Fredriksen General Manager EMEA på företaget Okta, en nära partner till Box, berättar att deras kunder i snitt har 167 olika appar, vilket vittnar om dels ett stort överlapp mellan Okta och Box, men även att det fortfarande finns utrymme för Box att utveckla sina partnerskap med fler funktioner.

Vad detta nya strategiska förhållningssätt kommer att innebära är ännu inte helt klart. Men Box VD och grundare Aaron Levie berättar att det givetvis kommer att avspeglas i Box kommunikation och marknadsföring. De kommer därmed att prata mindre om att ge företag ett enkelt sätt att lagra och komma åt sin data, och mer om att på ett optimalt sätt kunna dra nytta av sin data på effektiva och automatiserade sätt.