Box introducerar förbättrad molntjänst för samarbete och delning av innehåll

Box utvecklar nu sin molntjänst för att hantera, dela och samarbeta kring innehåll. Box gör om flera tjänster, bland annat Box Relay, och ger dem flera nya funktioner. Syftet är att förenkla för användarna och effektivisera arbetet med gemensamma dokument.

Flera av nyheterna gör det enklare att samarbeta med personer utanför det egna företaget, något som efterfrågas allt mer. Många nya funktioner stödjer också möjligheterna att automatisera olika delar av arbetet. För många företag och verksamheter kan detta ge möjlighet att förbättra arbetsprocesser så att det går lättare att samarbeta i olika projekt.

Box vill genom förändringarna hjälpa sina kunder att nå en ökad effektivitet och produktivitet, och samtidigt stärka säkerheten. Box Relay har fått en rad nyheter i den riktningen:

  • Mer automatisering av arbetet. Bland annat ingår en rad automatiska processer som använder ‘if this then that’ (IFTTT), alltså triggers som automatiskt leder till nästa steg i en process.
  • Förenklat samarbete. Kunder, återförsäljare eller samarbetspartners kan bli tilldelade uppgifter i processer, utan att arbetsflödet bryts när innehållet flyttas in och ut ur organisationen. File Request Links är ett nytt sätt att dela ut innehåll utanför organisationen.
  • Förbättrad säkerhet och bättre möjligheter till regelefterlevnad. Det blir enklare att i realtid kunna se hur arbetsprocesser framskrider, till exempel vem som skapar, uppdaterar och tar bort innehåll.

Det ska också bli enklare att styra processer, till exempel genom att processägare ska kunna använda ett lättanvänt användargränssnitt för att bygga och redigera sina egna processer, utan att behöva programmera eller kontakta IT-avdelningen för att få hjälp.

Hur företag arbetar med innehåll behöver förändras, till exempel i fråga om hur de godkänner dokument eller introducerar nya medarbetare. Många av dagens innehållslösningar har ingen koppling till de applikationer som används i verksamheten, eftersom de inte är öppna och stödjer externt samarbete. säger Jeetu Patel, produktchef på Box.

Box Relay gör det möjligt att automatisera fler arbetsprocesser, till exempel att skapa offerter eller marknadsföringsmaterial eller att godkänna budgetar. Företag kan ha en enda plattform för säker content management, och som hanterar arbetsflödet och samarbeten.