Box hjälper företag bli digitala

I början av veckan bjöd företaget Box in till sin World Tour i London. Över 800 personer deltog, däribland representanter från IBM, Google, Slack och många fler. Fokus låg på hur Box och deras partners kan hjälpa företag att bli digitala, och vad det faktiskt innebär att vara ett digitalt företag.
Box molnlösningar syftar till att göra det enkelt för individer och företag att dela filer med varandra på ett enkelt och säkert sätt. Dessutom finns det utvecklade APIer för att fungera tillsammans med ett stort antal verktyg, bland annat Salesforce, Office365, IBM, Slack, GoogleApps och många fler.
Syftet med Box World Tour var så klart att promota sig själva och sina samarbetspartners, men fokus låg ändå på att hjälpa företag att göra en digital transformation, något som allt fler företag kämpar med. Box VD Aaron Levie menar att det inte räcker att skapa en app för kundinteraktion för att kalla sig digital. För att verkligen bli digital behöver företaget ta ett helhetsgrepp och förändra sättet som de bedriver sin verksamhet.
Flera studier har visat att en digital verksamhet är strukturerad annorlunda mot traditionella verksamheter. Dels gör den ökade informationsspridningen som kommer med ökad digitalisering att hierarkier hindrar snarare än stimulerar utveckling och beslutsprocesser. Dels möjliggör digitaliseringen ökad hastighet och att leverera till kunden on demand, att då ha färdigpaketerade lösningar eller betalningsmodeller baserade på större köp blir kontraproduktivt. En ökad digitalisering driver fram microbetalningar, enskilda köp och trycker beslutsfattandet längre ut i organisationerna.
Det är därför egentligen inte den nya tekniken, utan sättet som affärer bedrivs, som hela diskussionen kring ”disruptive markets” handlar om. AirBnB lät vanliga människor bestämma över hur de ville hyra ut sina utrymmen, istället för att färdigpaketera det i hotell och varndrarhem; Spotify låter användarna bestämma när och var de vill lyssna på musik, och kan betala antingen med reklam eller avgift; Netflix ger tillgång till filmer och tv-serier närhelst kunden vill ha dem, och inte när tv-tablån visar dem. Även Amazon har i sin affärsmodell lämnat över stora delar av beslutsfattandet till mindre team längre ut i organisationen, vilket har ökat hastigheten i anpassningen till kundernas krav och önskemål.
Här ser Box en möjlighet att kunna bistå i processen. Genom att göra företagets dokumentation digital och tillgänglig för hela organisationen, ökas möjligheterna till samarbete över såväl organisatoriska som geografiska gränser. På så sätt skapas ett ekosystem inom företaget, snarare än en hierarkisk organisationsstruktur. För att lyckas med detta måste även IT-avdelningens roll förändras och de behöver ta en aktiv del i företagets utveckling. När det handlar om att ”go digital or die” behöver IT bli en drivkraft för tillväxt snarare än ett kostnadsställe.
Representanter från Slack och IBM deltog i en paneldebatt tillsammans med Box, och menade då att våra verktyg behöver bli enklare att använda ju längre vi har dem. Idag är det snarare tvärtom, att det blir svårare att hitta i din mailbox ju längre tiden går. Genom nya digitala lösningar kan det faktiskt bli enklare att hitta rätt mail ju längre tiden går. Exempelvis kan ett AI idag gå igenom dina mail och lyfta fram de som är mest akuta att du tar tag i, på så sätt slipper du att kronologiskt gå igenom alla mail för att hitta de som är viktigast att du tar tag i.
Tony Johnson på 20th Century Fox beskrev det hela mycket enkelt: Företag måste förstå att verksamheten idag handlar om data. Att se till att distribuera rätt fil till rätt person i rätt tid är  alla företags egentliga kärnverksamhet.