Bör företag vara oroliga för länkskatten?

Martin Sundberg på Viseo har intervjuat en jurist och en SEO-expert om hur den kommande länkskatten kommer att påverka vanliga företag.

Martin har intervjuat juristen Malki Afram från Startupjuristerna och SEO-experten Oscar Sandström. Tillsammans reder de ut de frågetecken som finns kring det nya EU-direktivet.

Här är en sammanfattning:

Detta gäller med nya länkskatten:

  • Den nya lagen träder i kraft om två år och kommer inte att vara retroaktiv. Det betyder alltså att alla gamla länkar är säkra.
  • Länkar spelar fortfarande en stor roll för SEO, men lagen kan innebära att Google förändrar sina algoritmer.
  • Länkar utan text runtomkring kommer fortfarande vara tillåtet.
  • Privatpersoner omfattas inte av lagen.

Detta är fortfarande oklart:

  • Om företagsbloggar, e-handlare osv. kommer att omfattas av lagen.
  • Det kan bli problem för företagsbloggar som vill citera källor i samband med en länkning.
  • Exakt hur många ord som får nämnas runt en länk för att det ska klassas som “intrång”. Tidigare domar från Tyskland, där en liknande lag infördes 2013, fastställde i olika mål att länkningar som innehåller ett stycke med mer än sju ord från originalartikeln bör betraktas som intrång.
  • Om det blir möjligt för nyhetssajter att “opta ut” från länkskatten.

Här kan du läsa hela intervjun.