Bonniers chef för Customer Insights & Development berättar om utmaningarna

Jannike Tillå har arbetat under flera år med att tillgodose data- och insiktsbehoven inom flera stora mediebolag. Hennes nuvarande roll som  Head of Customer Insights & Development på Bonnier är både utmanande och spännande. I denna intervju med Dagensanalys.se berättar hon om hennes roll i Bonnier-koncernen, processerna och visionerna inför nästa år.
Jannike-Tilla_S
Jannike Tillå, Head of Customer Insights & Development på Bonnier

Vad gör en Head of Customer Insights & Development?

Tillsammans med ett fantastiskt team ansvarar jag bland annat  för Bonnier Insights. Affärsområdet kan beskrivas med – vi samlar in, förädlar och bearbetar kunddata (online och offline) inom Bonnierkoncernen. Data görs tillgänglig för bolagen inom Bonnier på olika sätt. Det kan handla om appar där bolagen själva på ett enkelt sätt ska kunna bygga målgrupper för att sedan använda dem i exempelvis onlineannonsering, styra redaktionellt innehåll, bli mer träffsäkra i kundkommunikationen. Vi har även bolag som har egna team med avancerade dataanalytiker som vill ha data tillgänglig i så grundlig och rå form som möjligt.

Självklart säkerställer vi att all datainsamling, lagring och användning sker på ett korrekt sätt enligt personuppgiftslagen.

Vi har även ett övergripande analysuppdrag som spänner över hela Bonnier-koncernen.

Hur jobbar ni med olika datakällor  för att skapa beslutsunderlag?

Vi kombinerar olika datakällor. Hur vi gör det beror mycket på hur den data vi tar fram ska användas.

Hur använder ni beslutsunderlaget i den dagliga processen?

Beslutsunderlag tas fram ute hos bolagen. Vi är främst en data- och analysleverantör men arbetar även med att hjälpa bolag i deras arbete med att exempelvis ta fram kundstrategier.

De som oftast är mottagare av Bonnier Insights-data på bolagen är CRM- och marknadsavdelningar, annonsavdelningar, analytiker, affärsutveckling samt i viss mån redaktionella personer.

Vad är er stora utmaning under år 2015?

Det är en utmaning att tillgodose många bolags olika behov på ett sätt som matchar deras datamognad, kompetens och frågeställningar.
Sedan är det naturligtvis svårt att hitta rätt kompetens. Vårt mål är bli fler under nästa år så om någon som läser detta gillar att arbeta med stora mängder ostrukturerad data ser vi gärna att de kontaktar Dagensanalys.se, som sedan förmedlar kontakten. Vi söker även efter en  javascript-guru.