Bonnier Tidskrifter i internt blåsväder efter misslyckade digitala satsningar

Överlag verkar det som att det är det digitala som är framtidens melodi även för pressen. Men en av Sveriges stora jättar, Bonnier Tidskrifter, har inte lyckats med sin digitala omvandling. Nu är det bland annat detta som utgör grunden för allt hårdare intern kritik.

Detta skriver Resumé, vars källor talar om en trög digital satsning och ett internt missnöje med personalpolitiken. De digitala satsningar till trots så kommer den absoluta majoriteten (82 procent) av bolagets vinster från papperstidskrifterna, och siffrorna hålls på plussidan medelst besparingar på tiotals miljoner kronor.

Utöver missnöje med ledningens sätt att arbeta, dålig behandling av frilansare och ett negativt klimat på arbetsplatsen så skriver Resumé att många inom förlaget upplever att man haft en “övertro på digitala tidskrifter, influencers, affiliate och skalbarhet”, något som säkert intresserar många av våra digitalt intresserade läsare.

Läs mer: Bonnier Tidskrifter satsar hårdare på influencer marketing

Har de rätt – är det lätt att förledas av de digitala möjligheterna som numera erbjuds pressen? Eller är det bara en fråga om en dålig skött övergång till det nya mediet?