Bonnier Corporation säljer sin data till Salesforce Data Studio och skapar målgrupper med hundratals miljoner användare

Nya Salesforce Marketing Cloud Data Studio har som mål att ge marknadsförare en enkel och omfattande ingång till mängder av anonymiserad data från flera olika källor, där Bonnier Corporation är en av dessa.

Med nya Salesforce Data Studio kan en potentiell målgrupp bestående av ett tiotal miljoner individer utökas till flera hundra miljoner individer.

Att kunna utöka egen data är möjlig tack vara att olika större dataavsändare (mediahus, sociala nätverk med flera) och Salesforce egna kunder kommit överens om att hjälpa varandra genom att dela ut sin data, och därefter få och ta del av varandras data. Bonnier Corporation har nu anslutit sig till det nya datautbytet i Salesforce Marketing Cloud Data Studio.

Fördelen med så stora datamängder är att Salesforce kan skapa nya segment för ytterst nischade målgrupper. En sådan målgrupp, tillsammans med rätt typ av budskap och varumärke kan bli en vinnande kombination som konverterar extra gynnsamt.

När man sedan vill nå ut till dessa målgrupper hjälper Salesforce med både bild och copy. Med Salesforce Marketing Cloud Marketing Automation kan man göra ett  e-postutskick med helt anpassad copy (intelligent framtagen baserat på uttryck och vokabulär som fungerar mot målgruppen, något Einstein AI hjälper till med) och bildval (även denna Einstein AI-framtagen) som passar dem och deras vilja att konvertera.
En sista detalj och fördel för marknadsförare som väljer köpa in nya Data Studio är att därefter även kan se och kontrollera olika “överlappande” data i målgrupperna (då de kanske använder och är medlemmar på flera sociala nätverk och kunder hos mediahus) och skapa extra, kompletterande utskick som undviker dessa eller drar nytta av dem på olika sätt.
Stort tack till MKSE som först publicerade denna artikel och lät oss återpublicera den här på Dagensanalys.se.