Bonnier publicerar Media Map 2013

Media Map har de senaste sex åren varit en intern omvärldsbevakningsrapport som sammanställts av Bonnier R&D. Enligt Bonnier innehåller rapporten de viktigaste medietrenderna som påverkar branschen. Rapporten tar upp frågor som trender inom konsumentbeteenden, teknologiskiften och marknadsstrukturer.

Analyserna bygger huvudsakligen på öppna källor men också på intervjuer med branschexperter samt  tolkningar av Bonniers R&D om var mediebranschen är på väg.

Du kan ladda ned Media Map som App till din iPad här eller som .pdf här.