Bonnier omorganiserar ännu en gång bland Business Media

Resumé, Dagens Media, Medievärlden ska omorganiseras och tappa folk. Från 15 till 11 personer ska det bli men för Bonnier handlar det mer om att bli “tydliga”.

Först att skrotas är Medievärlden som nu blir Dagens Media. I samband med det försvinner fyra tjänster och totalt är man nu 11 personer som ska ro affären i hamn.

Genom att fokusera nyheterna om mediebranschen till en tidning ska det bli tydligare, säger Fredrik Svedjetun i Dagens Media:

Det har varit svårt att separera tidningarna och oklart för läsarna vad som skiljer dem åt. Det har även internt varit oklart vilket innehåll som ska vara var. Det har vid flertal tillfällen hänt att tidningarna rewriteat varandra.

Jag tror vi kommer att få större möjligheter att göra ett bra jobb så här. Det har varit krävande att underhålla två sajter och blir lättare att fokusera på en sajt

Samtidigt vill Fredrik lyfta fram att prenumerationsaffären går bra:

Fredrik Svedjetun poängterar att Dagens Medias, Resumes och Medievärldens prenumerationsaffär går bra och att omgörningen görs för att vässa innehållet och öka lönsamheten, skriver Dagens Media.

Sanningen är att det är tungt i tidningsbranschen. Både Resumé och Dagens Media har gått back sedan lång tid tillbaka. Om pren-affären skulle gå som tåget hade Bonnier satsat och inte dragit ned. Men såklart vill man hålla huvudet högt så att inte alla deppar ihop och går hem.