Bonnier News kraftsamlar – slår ihop och bantar organisationen

Dagens Nyheters, Dagens industris och Expressens säljorganisationer går ihop under ett och samma paraply inom Bonnier News. Vinsterna med förändringen är många.

– Vi skapar en organisation som kan hjälpa kunderna att hänga med i den snabba utveckling som sker på mediemarknaden generellt, säger Henrik Stangel, övergripande chef för annonsförsäljningen inom Bonnier News.

Orsaken till förändringen drivs av såväl kundernas förändrade beteende på marknaden, som ökad konkurrens från globala aktörer.

– Vi ser att vi kommer behöva utveckla nya gemensamma plattformar, tjänster och format som gör oss ännu bättre rustade framöver. Nu skapar vi en organisation som ligger i framkant och som har möjlighet att vara flexibel. I och med det nya arbetssättet kan vi bättre svara upp mot kundernas nuvarande och framtida förväntningar, säger Henrik Stangel.

Den största förändringen mot tidigare är att Bonnier News adderar en ny del till den befintliga organisationen, med namnet Bonnier News Sales. Här drivs den gemensamma digitala affärsutvecklingen, ad operation och studio, som ska driva kundnära konceptutveckling över Bonnier News alla plattformar.

– Här samlar vi allt inventory och data, vilket gör det enklare för oss att arbeta vidare med en tydlig programmatisk strategi för alla varumärkenas räkning. Syftet är att förenkla för kunden samt skapa möjligheter för komplexa lösningar för våra kunders behov. Tack vare våra plattformar och varumärken kan vi därmed utveckla skräddarsydda annonslösningar tillsammans med kunden, säger Alexander Lydecker, i dag annonsdirektör på Expressen, som även kommer att ansvara för Bonnier News Sales.

Men detta är inte den enda förändring som sker inom Bonnier News nya försäljningsorganisation.

– Här finns några av Sveriges absolut starkaste varumärken; Dagens Nyheter, Expressen och Dagens industri. Nu kraftsamlar vi för att på allra bästa sätt ta hand om de varumärkesunika styrkorna, och den unika redaktionella och relevanta miljö som många av våra kunder känner sig attraherade av, säger Andreas Sandin, i dag annonsdirektör på Dagens industri som kommer att ansvara även för Dagens Nyheters försäljning.

Även på rubrikmarknadsförsäljningen sker förändringar i arbetssätt. Plats-, bostads-, motor- och nöjesförsäljningen läggs i ett eget säljbolag som ägs och drivs av Dan Morén, i dag annonsdirektör på Dagens Nyheter.

– Jag är jätteglad över att ha fått förtroendet och möjligheten att skapa ett helt nytt säljbolag. Vi får därmed fullt fokus på samtliga eftertextmarknader och kan investera i teknik som kan användas på alla våra plattformar och varumärken. Vi tar därmed ett samlat grepp kring de annonslösningar vi har i anslutning till våra partnerinvesteringar. Vi kan nu fokusera våra resurser för att stödja försäljningen i och med de partnerinvesteringar som redan har gjorts, som till exempel Hitta Hem, Insplanet, Auranest och Merajobb.se, säger han.

Förändringen inom Bonnier News är en fortsättning på det samarbete som redan har

påbörjats på Dagens Nyheter, Dagens industri och Expressen i och med bland annat Bonnier Ad Network.

– På det här sättet kan vi erbjuda riktigt bra kundlösningar och samarbetsmöjligheter, oavsett om det för kunden handlar om att utnyttja styrkan i alla våra varumärken eller i ett enskilt, säger Henrik Stangel.

I Bonnier News gemensamma försäljningsorganisation ingår enheterna:

  • Dagens industri
  • Dagens Nyheter
  • Expressen
  • Bonnier News Sales inkl. Bonnier ad Network
  • Partnerbolag: Bolagets investeringar i diverse tjänstebolag
  • Live: Konferens- och eventorganisation
  • Säljbolag: Rubrik- och eftertextmarknaderna

Den nya organisationen planeras att börja gälla senast per den 1 januari 2016, efter det att fackliga förhandlingar är avslutade.