Boktips: Dom kallar oss IT-konsulter

Den nya underhållande boken från Stefan Thungren (manus) och Lotta Sjöberg (illustration) är något för dig som vill bli en framgångsrik konsult utan att behöva läsa 900 sidor obegripliga eller självklara businessteorier.

Boken handlar till stor del om hur den moderna människan hanterar sitt livspussel. Vi har olika roller och krav från vår omgivning på jobbet, i vårt sociala umgänge och i den privata sfären och ofta kolliderar de med våra grundläggande behov av att vara framgångsrika, socialt accepterade och älskade – inte minst av oss själva. Med en humoristisk snegling åt managementlitteraturen beskriver boken hur var och en kan uppfylla dessa nya grundläggande behov.

Dom kallar oss IT-konsulter är en humoristisk seriebok som kommenterar vår samtids fascination för modern teknik och hur den allt mer styr över våra liv. I dag är vi alla i någon mening omgivna av it som på ett osynligt sätt påverkar våra göranden. Genom att alltid vara uppkopplade och ständigt tillgängliga, blir vi fångar i ett parallellt universum, där våra cyberjag filtrerar bort det vardagliga livet. Serien belyser kontrasten mellan våra mänskliga tillkortakommanden och våra ouppnåeliga idealliv.

Dom kallar oss IT-konsulter är utgiven av Knowit. Boken är på 135 sidor och kommer att finnas till försäljning i internetbokhandeln. ISBN 978-91-637-6922-1.

> Check it out