Boktips: Apparnas planet

Duo släpper ny bok – ska hjälpa bolag att hitta brytpunkten mellan det digitala och fysiska som ger välmående medarbetare och en blomstrande affär.

Apparnas planet – tar avstamp från frågan alla organisationer idag brottas med: om allt som kan digitaliseras kommer att digitaliseras, vad blir då ledarens och medarbetarens roll i den digitala världen? Författarna beskriver varför 2000-talet tillhör människan, mänskligheten och värdet i det som inte kan digitaliseras och hur företagsledare kan vända trenden med stressade medarbetare och dalande försäljningssiffror till en blomstrande organisationen.

Många har inte hittat sin rätta plats i den digitala transformationen, något som skapat stress hos medarbetare och chefer som känner sig otillräckliga. Människa och maskin behöver samexistera och vi människor behöver kapitalisera på våra mänskliga fördelar. Vi vill med denna bok visa hur, säger Jonas Hammarberg.

Den digitala utvecklingen rusar och spelplanen för bolag har förändrats den senaste tiden. Robotar har i vissa branscher börjat ersätta människor och algoritmer tar alltmer kontrollen över våra liv.

Vi har allt för länge fokuserat på det som kan digitaliseras och missat värdet i det som vi människor har, vår emotionella intelligens, som bara stiger mer och mer i värde. Företagsledare bör fokusera mer på det mjuka, långsamma och kärleksfulla än att stirra sig blinda på hårda nyckeltal och effektivitet. Genom kultur bygger vi framtidens bolag, menar Arash Gilan.

Författarna ger dig praktiska tips och idéer på vad du kan göra redan i morgon. Det handlar om ledarskap, kultur och organisation, om marknadsföring, kunder och försäljning.

Boken lanseras den 20 maj och kommer då att finnas tillgänglig på Adlibris och Bokus.

Detta är inte en betald artikel. Vi tänkte att boken kan vara intressanta för våra läsare.