Bokföring oroar entreprenörer

Dooer, en digital bokföringstjänst samlade nyligen in svar från över 200 olika företagare runt om i landet om vad de tyckte var det jobbigaste med företagande.
Över hälften, 58 procent, ansåg att bokföring och administration var det jobbigaste med att driva företag. Efter det ansåg en femtedel, 20 procent, att regelverken kring företagande var jobbigast. Näst efter det var ekonomisk osäkerhet det vanligaste svaret, med 13 procent av svaren.
– Flera av oss på Dooer har drivit egna företag under många år så vi visste ju att bokföring och relaterad administration är ett enormt distraktionsmoment, säger Sam Nurmi, grundare och VD på Dooer. Nu har vi konkreta siffror på hur illa det faktiskt är. Sverige har ett relativt bra företagsklimat, men det här visar att det fortfarande finns gott om utrymme för att göra livet enklare för företagarna.

Undersökningen lämnade även rum för frisvar (under “annat” i diagrammet), med en del intressanta resultat. De två vanligaste problemen som togs upp var högt skattetryck på uttag av ersättning, samt svårigheten att hitta kunder, speciellt vid uppstart.