Boken Digital Marknadsföring finns nu att köpa

Digital marknadsföring beskriver med aktuell forskning och praktiska exempel hur digitaliseringen kan göra företags marknadsföring mer pricksäker.

Med ny teknik och rätt kunskap kan marknadsföringen skräddarsys till både individer och situationer. Dessutom kan en ökad konsumentmedverkan leda till fler nöjda och lojala kunder. Boken passar såväl praktiker som studenter på universitet och högskola.

I boken beskrivs, med avstamp i klassisk marknadsföringsteori och med praktiska exempel, kopplingen mellan strategiarbete, marknadsföring och digitala lösningar inom detaljhandeln. Ny forskning och aktuella case illustrerar hur digitaliseringen utvecklar företags verksamhet och marknadsföring.

9789152331460

”Med ett mer strategiskt perspektiv och en mer holistisk syn kan företag förbättra både sin innovationskraft och sin träffsäkerhet i marknadsföringsstrategier och i sin affärsutveckling” säger Martin Vendel, författare.

Stort fokus i boken ligger på mobil marknadsföring, sociala medier och lojalitetsprogram. Boken ger även vägledning till hur företag kan läsa av konsumentens digitala fotavtryck och skapa en god bild av efterfrågan och behov i realtid.

”Förutsättningar för att kunna påverka konsumenter i digitala kanaler är det digitala innehållets relevans för enskilda konsumenter. Ny teknik gör att marknadsföringen kan skräddarsys efter både individ och situation och bli mycket pricksäker” , säger Roger Ström, författare.

Extra fokus i boken fästs vid det ökande medskapandet mellan konsumenter och företag.

”Konsten ligger i att ta vara på den ökade konsumentmedverkan. Att förstå och dra nytta av konsumenters expertis och engagemang i sociala medier och på andra digitala mötesplatser ger möjligheter för företag att stärka sin konkurrenskraft ”, säger Roger Ström, författare.

Författarna Roger Ström och Martin Vendel har lång erfarenhet från marknadsföring i internationella koncerner och som konsulter. De har varit verksamma vid bland annat Kungliga Tekniska Högskolan och Handelshögskolan i Stockholm samt Högskolan i Halmstad. Författarnas kunskaper inom företagsekonomi och teknik kombineras och ligger till grund för hur ämnet behandlas.

> Beställ boken här