"Blockchain har potential att bli en av 2000-talets viktigaste teknologier"

Tieto vill upptäcka de faktiska möjligheter som blockchain-teknologin erbjuder. Därför har man startat affärsenheten Blockchain Solutions, som i ett första skede inleder ett samarbete med Evernym för att lansera ett globalt nätverk för identitetshantering i Norden.
Företag i många olika branscher har upptäckt möjligheterna med blockchain, som analysföretaget Gartner nyligen utsåg till en av de 10 främsta strategiska teknologierna under 2017. Blockchain och lösningar för distribuerade så kallade ”ledgers” gör det möjligt för företag, offentliga verksamheter och enskilda individer att skapa trygga relationer och genomföra säkra transaktioner över internet – utan inblandning av mellanhänder.
I ett första skede kommer Tietos nya affärsenhet Blockchain Solutions att fokusera på digitala identiteter, personlig information, digitalt ägarskap och de möjligheter inom supply chain management som erbjuds av Sovrin (Hyperledger Indy), Hyperledger Fabric och Ethereum.
– Blockchain har potential att bli en av 2000-talets viktigaste teknologier. Vi tror att det kommer att utvecklas till en viktig framgångsfaktor för våra kunder. Det är en teknologi som mycket väl kan komma att bli en viktig beståndsdel i ett mer jämlikt, inkluderande och smartare samhälle. Vårt uppdrag är att säkerställa att våra kunder ligger i framkant och inte bara tar till sig av teknologin utan också drar nytta av de möjligheter som den erbjuder, säger Markus Hautala, Head of Blockchain Solutions på Tieto.