Blir våra liv bättre eller sämre med artificiell intelligens?

En ny studie från Rocket Fuel visar att svenskarnas attityd till artificiell intelligens överlag är positiv, men det finns målgrupper som är tveksamma till vad AI egentligen kan göra för nytta. Eller är det rentav ett hot mot mänskligheten?

Hela 35 procent av alla tillfrågade är mycket positiva eller främst positiva till artificiell intelligens. De yngre målgrupperna 18-35 är mer positiva än de äldre målgrupperna 36-70. De yngre målgrupperna tror att AI kommer att förändra deras arbeten och har stor tilltro till att artificiell intelligens kan vara en del i att lösa våra globala utmaningar.

Studien visar att 75 procent av alla respondenter är antingen mycket positiva, positiva eller neutrala till artificiell intelligens. Hela 26 procent av alla tillfrågade finner AI främst positiv. Detta kan jämföras med att 1,4 procent tycker att AI är mycket negativ.

Hur artificiell intelligens kommer att förändra vårt arbete
31,3 procent av alla tillfrågade tror inte att artificiell intelligens kommer att påverka deras arbete inom de närmsta fem åren. 11 procent tror att kommer påverka deras arbete till det bättre medan 3 procent känner sig hotade och tror att AI kommer att ta över deras arbete inom de närmsta fem åren.

Bland de yngre målgrupperna tror 27 procent av de tillfrågade i åldrarna 18-22 och 17 procent i åldrarna 23-35 att artificiell intelligens delvis kommer att ta över deras arbetsuppgifter under de kommande fem åren. Detta kan jämföras med 0,9 procent i åldrarna 36 till 55.

Hur ser vi på framtiden
Av alla tillfrågade tror 42 procent att artificiell intelligens kommer att hjälpa oss i vår vardag. 14 procent tror att artificiell intelligens kommer att hjälpa oss att hantera våra globala utmaningar. 8 procent tror att det skapar mer problem än nytta och 5 procent tror att det är ett hot mot mänskligheten.

Optimismen är störst bland de yngre respondenterna där 21 procent av åldersgruppen 21-35 tror att det kommer att vara avgörande när det gäller att lösa våra globala utmaningar. Detta kan jämföras med åldersgruppen 36-55 där endast 10 procent tror att det kan påverka oss att lösa våra globala utmaningar.

– Fler och fler företag kommer använda artificiell intelligens för att få fram affärskritisk information ur mycket stora datamängder. Det vi ser idag är bara en början. Att nästan hälften av de tillfrågade ser att artificiell intelligens kommer hjälpa oss i vår vardag och att det 20 procent mellan 21-35 år ser att artificiell intelligens kan vara en del i att lösa våra globala utmaningar bådar gott för att vi kommer att använda tekniken på rätt sätt framöver, säger Magnus Johansson Nordenchef Rocket Fuel.

10 procent i åldersgruppen 56 till 70 tror att artificiell intelligens skapar mer problem än nytta. I åldersgrupperna 21-35 och 36-55 var motsvarande siffra lägre än 1 procent.

Om undersökningen
Cint har på uppdrag av Rocket Fuel undersökt svenskars inställning till artificiell intelligens och har tittat på vad vi associerar AI till, inom vilka områden vi tror att den används idag och hur det kommer att påverka vårt arbete i framtiden. Undersökningen genomfördes via SnabbaSvar.se på uppdrag av Rocket Fuel, som tillhandahåller en plattform för digital marknadsföring med hjälp av artificiell intelligens. Frågorna besvarades av 1034 respondenter med 66 procent svarsfrekvens. Respondenterna är representativa för den svenska befolkningen vad avser kön, ålder och region.