Bli en fullt digital verksamhet i tre steg

Att bli en fullt digital verksamhet, eller en algoritm-verksamhet, där beslut fattas automatiskt baserat på machine learning och big data analysis, är inte svårare än tre enkla steg menar Mark Palmer, expert på analyslösningar.
Det var i SD Times som Mark Palmer, vanligtvis senior chef på TIBCO Software, nyligen delade med sig av sina tre tips för att bli en algoritmverksamhet. Att låta datorer inte bara analysera data och leverera denna snyggt paketerad för människor att fatta beslut, utan även låta datorerna fatta besluten, är vad algoritmer helt enkelt handlar om.
Att skapa system för att låta datorer hantera allt flera av företagets beslut är något som redan sker i exempelvis finansbranschen, och allt mer i annonsköparbranschen. Där köper och säljer datorer såväl aktier och valutor som annonsplatser och Google-rankingar. Så att låta datorn fatta beslut även på ditt jobb är lika enkelt som ett, två, tre; i alla fall om man får tro Palmer.

  1. Se till att du har tillgång till relevanta och korrekta data. Vill du att datorn ska kunna fatta beslut i realtid, måste du ha tillförlitliga data, annars fungerar det inte. Därför krävs en strategi för hur dina dataströmmar ska se ut, samt en plan för din datasjö.
  2. Analysera data. Det går inte för sig att ha ett gäng experter som sitter och analyserar din data, det måste datorn själv göra. Därför behöver du bygga system för machine learning så att all data som kommer in kan analyseras snabbt och korrekt.
  3. Minska mänsklig inblandning. Den största hastighetsbegränsningen i en digital verksamhet är oftast människorna. En mänsklig hjärna har enorm processorkapacitet, men begränsad bandbredd, medan en dator har helt andra möjligheter. Genom att minska mänsklig inblandning kan du kraftigt snabba på beslutsprocesser, och samtidigt öka säkerheten i systemet.

Det låter kanske enkelt, men faktum är att flera företag har försökt, och försöker fortfarande, göra just detta. Allt som oftast finns det dock en oro, vilket gör att företaget inte satsar fullhjärtat på digitaliseringen, och då blir det i slutändan inget vettigt av det. Antingen är investeringarna för små, eller så är det för många mänskliga kontrollinstanser för att datorn ska kunna göra sitt jobb. Allt för vanligt är dessutom att den data som man hanterar inte håller tillräckligt hög kvalitet, eller är organiserad för att kunna samköras med data från andra system.
Slutsatsen blir helt enkelt att vill du ha en digital verksamhet behöver du göra det fullt ut. Eller som Yoda i Star Wars så enkelt uttryckte det ”Do, or do not, there is no try!”