Björn Engwall till RAM

Björn Engwall som tidigare jobbade på undersökningsföretaget Nielsen med deras digitala satsning har fått uppdraget att som tillförordnad hantera RAMs digitala produkt Inviso.

bjorn_engwall

RAM Inviso, som tjänsten heter, innehåller en ny, för RAM, mätteknik och testas just nu av ett flertal kunder. Med Invisio får mediehusen en djupare kunskap om vem eller vilka som lägger märke till och agerar på olika typer av innehåll. Genom att använda den egna läsarpopulation kan man även tydligt visa hur olika kombinationer av mediekanaler stärker såväl budskap som reklameffekt.