Biovias plattform snabbar på utvecklingen av nya material

Företaget BioVia, en del av Dassault Systemes, har en AI-plattform som hjälper företag att såväl utveckla som testa nya material och kemiska substanser i en virtuell miljö. Jag fick möjlighet att prata med Leif Pedersen, CEO på BioVia, för att höra mer om hur de vill hjälpa till att driva på utveckling inom framför allt Life Science området.

Att ta fram nya material, för såväl batterier som kosmetika och mediciner har tidigare varit ett arbete som ofta tar många år och kostar enorma summor. Genom den plattform som BioVia tillhandahåller kan dock utvecklingen till stora delar ske virtuellt och därmed både snabbare och effektivare.

BioVia är en del av Dassault Systemes, Europas näst största mjukvaruleverantör som opererar i tio olika verksamhetsområden. De levererar framför allt mjukvara inom Product Lifecycle Management (PLM) och 3D-visualisering. Deras virtuella verktyg används bland annat inom bil- och flygplansindustrin, medicinteknik, tillverkningsindustri, CPG och retail samt Life Sciences. Det är framför allt i den sista branschen som BioVia är aktiva, men de jobbar med många olika industrier, bland annat med framtagningen av nya batterier för bilar och flyg.

På vilket sätt hjälper ni era kunder? Blir min första fråga till Leif

Vi hjälper dem på många olika sätt, men man kan säga att vi följer produktutvecklingen i fem olika steg.
1. Discovery-fasen när man jobbar med att upptäcka nya potentiella ämnen, exempelvis en ny peptid för en kosmetikaprodukt.
2. Processutveckling, där vi hjälper till att utveckla och effektivisera själva ”receptet” för nya produkter.
3. Kvalitetskontroller och tester under produktion, där vår virtuella miljö exempelvis minskar behovet av djurtester.
4. Kvalitetskontroller av färdiga produkter, för att säkerställa att önskad effekt faktiskt uppnås.
5. Sammanställning av data för godkännandeprocesser av exempelvis amerikanska FDA.

Och vad är det då ni tillhandahåller?

Det är en virtuell plattform baserad på en kraftfull AI-motor som låter oss modellera och testa i rent digitala miljöer. På så sätt kan vi genomföra tester mycket snabbare och med detaljerad och enkel dokumentation. Genom att all data dessutom finns i en digital miljö är det enklare att dela denna data till olika delar av verksamheten. En effekt av det är att man exempelvis kan påbörja labbtester tidigare, eftersom labbteknikerna kan följa utvecklingen i Discovery-fasen från början, och därmed inte behöva vänta på dokumentation.

Men är inte det här något man redan gör inom Life Science? Undrar jag lite förvånat. Jag hade sett framför mig högteknologiska labb fyllda av skärmar med robotiserade testmiljöer.

Faktum är att de flesta labb är på en mycket låg nivå rent digitaliseringsmässigt säger Leif. Vissa använder till och med papper och penna, vilket gör att det går att få stora vinster bara genom att börja dokumentera digitalt. Givetvis finns det företag som ligger mycket långt fram också, men som helhet ligger Life Science området långt efter exempelvis bilindustrin vad gäller digitalisering och automatisering.

Så vad ser vi då i framtiden för det här området?

Ja det är mycket som händer, men när vi nyligen träffade ett antal företag för att diskutera just framtidsfrågor så är det några stora områden som vi gemensamt behöver ta oss an. Vi ser en ökad övervikt i allt fler länder världen över, med flera olika följdsjukdomar såsom hjärt- och kärlproblem, ledproblematik mm. Vi blir dessutom allt äldre och behöver i större utsträckning hantera degenerativa sjukdomar såsom Alzheimers. Det här är mycket komplexa utmaningar där inte ett företag ensamt kommer kunna driva på utvecklingen tillräckligt snabbt. Där kan vår plattform bidra till att dela kunskap och forskning, och även koppla ihop universitet och myndigheter med företagen för att tillsammans komma framåt snabbare. Helt enkelt är samarbete något som allt fler företag pratar om, och vi kan bidra till de tekniska lösningarna för dessa samarbeten.

Vilka andra områden förutom Life Science jobbar ni inom? Blir min avslutande fråga

Vi jobbar inom massor med områden, säger Leif. Några exempel är katalysatorer för att kunna bryta ner råolja i användbara beståndsdelar mer energieffektivt. Vi jobbar även mycket med batteriindustrin för bilar och flyg, där målet är att ta fram batterier med längre livslängd, högre kapacitet och mindre miljöpåverkan. Vi har fyra experter inom området spridda över hela världen som enbart jobbar med de här frågorna. Det är helt enkelt en hel del områden där våra kunskaper kan hjälpa till.

Jag tackar Leif för hans tid och ser fram emot att få se hur deras plattform kan bidra till att snabbare göra nya ämnen tillgängliga för konsumenter, oavsett om det är Alzheimersmedicin, eller solid-state batterier för elbilar.