Bio blev månadens stora vinnare bland mediebyråerna

Medieinvesteringarna, förmedlade via Sveriges Mediebyråers medlemmar, ökade med 0,5 procent i april, jämfört med samma period föregående år.

Totalt förmedlades under april över 1,6 miljarder kronor.

Medieinvesteringarna fortsätter att öka och våren 2019 har varit en stark period då flertalet mediekategorier har utvecklats positivt. Även april blev en stark månad och investeringarna ökade med 0,5 procent. Den mediekategori som ökade mest under månaden var bio med en positiv tillväxt om 41,4 procent. Även online video ökade kraftigt under april och ackumulerat, hittills i år, är online video den mediekategori som har ökat mest – detta med en positiv tillväxt om totalt 17,9 procent. Även kategorierna utomhus/trafikreklam, sociala medier, TV samt sök ökade under april.

April blev en rekordmånad för medieinvesteringarna. Aldrig tidigare har det investerats över 1,6 miljarder kronor i april och därmed blev april 2019 även den fjärde starkaste månaden någonsin – endast slagen av några starka höstmånader. Ökningen i april drevs främst av TV och utomhus/trafikreklam samt de digitala kanalerna online video och sociala medier. Det är tydligt att medieinvesteringarna går på högvarv, säger Staffan Slörner, vd för Sveriges Mediebyråer.

De mediekategorier som backade och uppvisade negativ tillväxt under april var dagspress storstad, dagspress kväll, fackpress, dagspress landsort, populärpress, DR/Annonsblad, online display samt radio. Den mediekategori som backade mest under april, jämfört med samma månad föregående år, var dagspress storstad med en negativ tillväxt om 28,4 procent. Ackumulerat, hittills i år, är populärpress den mediekategori som har haft det tuffast och totalt sett uppvisar mediekategorin en negativ tillväxt om 24,2 procent.