Bilendi köper danska onlinepanelen M3 Research

Bilendi, som tidigare gick under namnet Maximiles Group, har köpt danska onlinepanelföretaget M3 Research.

M3 Research grundades år 2007 och har panelister i Danmark, Sverige, Norge och Finland. Deras årsomsättning ligger runt 40 miljoner kronor för förra året. Kontor finns det gott om i Köpehamn, Odense, Stockholm och Helsingfors.

Köparen Bilendi erbjuder marknadsundersökningar, customer engagement och lojalitetsprogram. Kontor finns i Frankrike, England, Tyskland, Danmark, Sverige, Finland och Marocco.

Bilendi betalar i kontanter baserat på målsättningar som ska infrias under 2015.

> Läs mer här