Bilendi använder nya digitala lösningar för att koppla ihop kvalitativa och kvantativa metoder

I förra veckan lanserade undersökningsföretaget Bilendi ett helt nytt koncept som innebär att man kopplar ihop data från digital tracking av personer, med utsagor om hur de upplevde olika situationer. Det är med andra ord ett helt nytt sätt att mixa kvalitativa och kvantitativa metoder som lovar att ge fyllig och värdefull data till företag.

Vi har under flera år sett en ökad digitalisering på flera marknader, så även inom undersökningsbranschen. Nya metoder för att samla in data och få värdefull information om såväl befintliga som potentiella kunder har utvecklats, vilket gett nya möjligheter för företagen att utveckla sina erbjudanden. Samtidigt har mer traditionella undersökningsmetoder, och den rika data som kan får ut kvalitativa undersökningsmetoder (intervjuer, fokusgrupper, upplevelsedagböcker mm) fortsatt frodas och ge kritisk affärsinformation baserat på kundernas upplevelser.

Med GDPR kom dock en förändring i hur olika uppgifter får hanteras, och flera företag har jobbat hårt för att fortsätta ha ett starkt och bra erbjudande trots att förutsättningarna förändrats. Mot bakgrund av alla dessa tre parametrar (nya datainsamlingsmetoder, vikten av kvalitativa data och GDPR) har Bilendi tillsammans med sin kvalitativa samarbetspartner och tillika antropolog Rebecca Birge arbetat fram ett nytt koncept som kombinerar och hanterar alla dessa tre.

I det nya konceptet väljs en mindre grupp människor ut för en djuplodande studie. Dessa personer samtycker till att få en tracker installerad på såväl mobil som dator, och på så sätt har frågan om GDPR hanterats. Denna tracker är utvecklad så att det bara går att analysera information som är relevant för den aktuella studien. Om det exempelvis handlar om resor kan den samla information om vilka resesajter som besöks, om personen söker efter vaccinationsråd eller om de bokar hyrbil på reseorten. Parallellt med denna tracking har personen även en digital dagbok där de kan fylla i hur de upplever olika situationer kopplat till resan, de kan även ladda upp bilder eller korta filmer för att fånga känslor och upplevelser.

Efter att undersökningen är avslutad står man ofta med en hel del teorier och funderingar på om de upplevelser som testgruppen haft även gäller för en större population. Det är då Bilendi kan vända sig till sin panel med drygt 90.000 svenska panelister för att bekräfta dessa teorier. På så sätt kommer man från en del av de problem som vissa menar kan vara behäftade med små, kvalitativa studier; nämligen att de är gjorda på en så liten grupp människor att det är svårt att veta om svaren gäller för hela populationen. Men genom att testa specifika teorier i en större panel kan svaren bekräftas, och på så sätt skapas en tyngd i resultaten och verkliga business case skapas.

När dessa två datakällor kombineras ges därför inte bara svar på Vad, Hur och Var, utan man får även svar på frågan Varför, något som blivit allt viktigare i dagens informationstäta värld. Tillsammans med valideringen bygger Bilendi dessutom en trovärdighet och stabilitet i svaren, som gör det enklare att som företag skrida till handling i trygg förvissning om att de kommer leda till verkliga affärsresultat. Kombinationen av digital datainsamling och kvalitativ upplevelsedata är ett koncept som Bilendis svenska del utvecklat, och nu väntar vi med spänning på resultatet av det nya konceptet.