Bilendi använder AI för att ta fram bättre urval

Undersökningsbolaget Bilendi Group har uppdaterat sin plattform Bilendi Sample Management Platform med en dos av AI.

Bilendi med kontor i bland annat Sverige, Finland och Danmark har stora paneleer i över 12 europeiska länder.

Med hjälp av AI kan numera plattformen förutse beteendet från varje panelist och optimera urvalet utifrån 2.000 variabler.

Intressant utveckling där allt fler nu börjar använda AI för att kvalificera valen som beställaren gör. För att AI ska vara framgångsrik krävs det data och en det något undersökningsbranschen har så är det mängder av data.