Bilder utan likes skapar stress hos unga

Mer än en av fem ungdomar i Sverige känner stress när ingen gillar de bilder som de delar i sociala medier. Ännu värre är det i Norge där var fjärde upplever samma sak.
Detta visar en stor nordisk undersökning som YouGov gjort tillsammans med Canon.
I undersökningen svarade 25 procent av norrmännen mellan 16 och 24 år att de känner stress om de inte får några likes på de bilder som de delar. I Sverige uppger 21 procent av de unga samma sak. I Finland och Danmark uppger 17 procent att de känner sig stressade av detta.
Även vuxna svenskar i åldersspannet 25 till 40 år drabbas av liknande stress fast i lägre grad – 12 procent. För de övriga nordiska länderna är vuxensiffrorna Danmark 12 procent, Norge 10 procent och Finland 14 procent.
– Det är tur att oron verkar avta med åldern, men det finns ju olika sätt att minska sin bildstress. Antingen får man lära sig strunta i vad andra tycker eller så lär man sig helt enkelt bli en bättre fotograf. I den här undersökningen finns det en fingervisning om vad som fungerar bäst, säger Helen, Iwefors-Häggblom, kommunikationschef på Canon som beställt undersökningen.
Fototips verkar vara vägen för de flesta. För i undersökningen uppger bara drygt hälften av svenskarna att de är nöjda med sina bilder. 53 procent svarar detta. Detta gäller även för 55 procent av finnarna och 46 procent av norrmännen. Minst nöjda med sina bilder är danskarna, 35 procent.
Så här får du fler likes
Det som får svenskar i åldern 16 till 40 år att gilla en bild är först och främst att den är rolig. 36 procent uppger detta som sitt huvudskäl. 32 procent vill helst att bilden ska förmedla något och 29 procent vill att bilden är snygg. De minst populära motiven är konst/musik (3), arkitektur (4)och sport (5).
Undersökningen är genomförd av marknadsundersökningsföretaget YouGov på uppdrag av Canon. Sammanlagt 1025 intervjuer har genomförts med 16-40 åringar i Norge, Danmark, Sverige och Finland.