Vi har stängt från 1 april 2020
Keymetrics

Big Data – Nyttjar vi vår data till 100 procent?

Datamängden på de flesta svenska företag ökar enormt varje år och Big Data är idag ordet som är på allas läppar. Många företag och organisationer har på senaste tiden initierat gigantiska Big Data projekt. Många av dessa har tyvärr havererat då man tagit sig vatten över huvudet och gapat efter alldeles för mycket på en gång. Jag har en känsla av att flertalet inte optimerat den data man hade på plats innan, förens man påbörjade ett Big Data projekt som skulle lösa allt.

Hur skall man då kunna få en datadriven organisation som bygger sina affärskritiska beslut på data från kundernas beteende, intressen och behov?

Låt mig ge er fem enkla tips som alla borde ha koll på.

Drar ni nytta av den informationen som ni har idag?
Innan man börjar jaga ny data utifrån användarnas webbeteende bör man först ha koll på data som man använder sig av idag. Till exempel kön, ålder, demografi, tidslängd i kundrelation, ordervärde på kund eller vad man nu har för tillgång till i sina databaser. Data som man idag sitter på duger många gånger mycket bra för att segmentera sina befintliga kunder och skapa lönsamhets- och riskmodeller för respektive segment. Då vet man vilka kunder man skall prioritera utifrån lönsamhet och vilka som ligger i riskzonen för avhopp. Sedan har man ett bra underlag för att hitta nya lönsamma kunder, en klassisk tvillinganalys. Därefter kan man fortsätta och bygga på denna data med beteendedata från kundernas webbanvändande. Då har ni flera olika dimensioner för att kunna bygga riktiga affärsbeslut. Det är inte helt säkert att den ena eller den andra datapunkten ger er hela bilden, men mixen ger er  ovärderlig information. Har ni koll på kundernas webbinteraktion kan ni anpassa budskap till era kunder intressen och addera kunskap från er kunddatabas för att öka er träff markant.

Har ni fokus på rätt datapunkter?
Klä på data och sätt det i ett sammanhang, gärna ekonometriska beräkningar, exempelvis hur mycket pengar ni förlorar och hur mycket skulle kunna hämta hem om ni täpper till hålen i hinken, eller hur mycket mer försäljning ni skulle kunna göra om ni har full koll på vad kunderna faktisk vill ha. Då kan ni skapa system för att erbjuda respektive kund just det de vill ha och få en ökad merförsäljning. Problemet är inte mängden rapporter som skickas till affärsledningen idag, problemet är snarare att det sällan görs en konsekvensanalys kopplat till rapporterna där man kopplar ihop alla olika datapunkter på företaget mellan nykund, kundtjänst, analog- digital marknadsbearbetning och så vidare. All bearbetning bör taggas upp och kopplas ihop så att man kan mäta och utvärdera varje isolerad insats, för att ha koll på vad som ger effekt och vad som inte ger effekt. Dessutom kan man om man har koll på varje isolerad enhet enkelt göra A-B tester för att fortsätta optimera, utveckla och förbättra.

Har ni strukturerat upp off-line data?
All digital trafik går enkelt att strukturera upp för att analyseras. Det är lite klurigare med all analog kommunikation, men den går att strukturera upp med olika kampanjkoder, kampanjsiter med mera. Detta görs dock allt för sällan. Många har en gemensam URL där all analog bearbetning landar, i bästa fall har man en URL för olika kanaler som en för e-postmarknadsföring, en för DR och så vidare för alla andra kanaler. Detta går att utveckla så att varje kampanj inom varje gren har en egen kod eller URL. Har man detta kan man snabbt och enkelt prioritera vart man skall öka eller minska sina insatser. Vissa har full koll på detta, vissa har det inte. Hur ser det ut hos er?

Analyserar ni data och omvandlar detta till handling?
Börjar ni och tar fram datapunkter innan ni inför förändringsarbete, eller påbörjar ni en ny kampanj eller liknande. Om inte hur skall ni då kunna veta om ni fick önskad effekt? Det är tyvärr allt för vanligt att många ser att de har ett problem snabbt inför en förändring, eller i många fall flera förändringar. Om man inte tar fram startdata innan och måldata om vart man vill komma, hur skall man då kunna veta om insatserna av förändringsarbetet har gett effekt? Det samma gäller för kampanjer som går brett, har man inte skapat en struktur är det svårt att veta vad som gav effekt och då blir det dessutom svårt att kapa olönsamma delar i kampanjen.

Gör alla i er organisation datadrivna beslut?
Hur är datamognaden på ert företag? Om fem år kommer troligtvis alla på företaget vara tvungna att själva kunna göra viss dataanalys av sin marknad och sina egna insatser. För att vara vinnare i den allt mer fragmenterade marknaden är det viktigt att ha koll på varje liten detalj. Vi ser idag att TV-tittandet går över till webben, desktopanvändandet går över till mobilen. Bruset mellan de olika kanalerna som krigar om konsumenternas och användarnas tid ökar enormt varje år. Det innebär att det skapas helt nya behov på marknaden som alla som har någon typ av kundkontakt måste tillgodose. Ett exempel, de flesta rekryteringssiter är idag inte mobilanpassade, hur påverkar det deras rekryteringsarbete. Många gånger är över hälften av söktrafiken via Google mobil och många företag och organisationer har inte ens mobilanpassade landningssidor, hur mycket pengar eller kunder förlorar man pågrund av detta. Alla som jobbar med kundkommunikation, oavsett om man jobbar med kampanjer, försäljning eller kundtjänst, måste i framtiden ha koll på användarnas beteende för att kunna anpassa kommunikationen till deras villkor. Därför kommer alla dessa personer i framtiden behöva en grundkompetens för att kunna analysera sina egna insatser. Man kommer behöva bygga upp en intern datakompetens på företaget för att strukturera data så att man kan bygga rutiner med rapporterings- och analysverktyg. Så att alla på företaget kan göra datadrivna beslut.

Sammanfattningsvis skulle jag vilja säga att det handlar inte om Big Data, det handlar om Relevant Data.

Den 1 april 2020 släckte vi lampan här på Dagens Analys.