Vi har stängt från 1 april 2020
Keymetrics

Big data-analys viktigast för att klara medieinvesteringen enligt ny rapport

Marknadsförare säger att korrekt användning och analys av big data är det enskilt viktigaste verktyget för lyckad digital marknadsföring under 2015, allt enligt en färsk rapport från marknads-researchföretaget Millward Brown.

Att hitta innovativa vägar och öka kunskapen om hur man analyserar och använder Big Data nämns som den absolut viktigaste av alla digitala möjligheter för träffsäker marknadsföring. Mer än 70% av de tillfrågade i rapporten säger att de skulle öka sina medieinvesteringar i mobil, webb- och sociala-kanalermarknadsföring om möjligheten att spåra avkastningen på kampanjerna förbättrades.

På andra plats av vad som anses som viktigt för att lyckas med digital marknadsföring 2015 kommer ökad kunskap om multi-screen-strategier, följt av större närvaro i sociala medier på mobilen, video och geo-marknadsföring.

Intressant är att bara 14% av de tillfrågade marknadsförarna känner förtroende för hur deras egen organisation kan hantera big data-analys, vilket är mer än en halvering jämfört med förra årets undersökning då 39% var optimistiska.

38% av marknadsförarna på produkt- och konsumentföretag säger att deras organisation har kunskap om best-practise inom digital marknadsföring och analys medan däremot 64% – nästan dubbelt så många – på medieföretagen svarade positivt på frågan.

Den nya rapporten baseras på en undersökning av 400 marknadsförare på amerikanska små- och medelstora företag, medieföretag och myndigheter.

Ladda ned hela rapporten.

Den 1 april 2020 släckte vi lampan här på Dagens Analys.