Bi-projekt årets vinnare i SAS Nordic Hackathon 2020

Igår korades vinnarna i SAS Nordic Hackathon 2020, som liksom tidigare år utgår från FNs hållbarhetsmål. Årets vinnare var Amesto Nextbridge Norway, som utvecklat ett system för att förstå hur bin kommunicerar med varandra.

SAS Institute genomför varje år ett hackathon, där alla projekt måste ha en koppling till något (eller flera) av FNs 17 hållbarhetsmål. Under tidigare hackathon har fantastiska lösningar presenterats för hur man exempelvis kan sammanföra barn och föräldrar som blivit separerade när de flytt från krig och katastrofer. Även i år presenterades väldigt spännande lösningar som förhoppningsvis kan bidra till att vi snabbare når FNs hållbarhetsmål.

Igår genomfördes så finaleventet, där de 11 finalisterna fick 10 minuter på sig att presentera sitt projekt. Till följd av Coronaviruset livesändes eventet via digitala kanaler, och generellt sett flöt allt på väldigt bra.

Innan presentationerna hade varje projektgrupp även gjort en video, som mer i detalj beskrev projektet. Alla videoklipp finns att se på SAS hemsida. Dessa videoklipp var även grunden för den röstning som allmänheten bjöds in till via bland annat LinkedIn. Utöver den allmänna röstningen fanns även en jurygrupp som gick igenom och bedömde bidragen.

Det vinnande projektet från Amesto Nextbridge Norway fokuserade på att förstå hur bin kommunicerar med varandra, och vad det faktiskt är de kommunicerar. Vi vet sedan tidigare att när ett bi hittat en bra källa till nektar flyger den tillbaka till bikupan och berättar för övriga bin om denna plats genom en dans. Små kameror monterades in i bikuporna av Amesto Nextbridges samarbetspartner Beefutures, utifrån denna videodata kunde Amesto Nextbridge identifiera enskilda bin och deras rörelser, avkoda dessa rörelser och därefter koppla detta till kartdata så att bikupans ägare får en förståelse för var bina flyger för att samla nektar. Informationen kan sedan användas för att exempelvis optimera placeringen av en bikupa, eller för att plantera andra typer av växter i närheten för att se till att bina har en stadig tillgång till nektar.

Då bin är ansvariga för pollineringen av ca 75% av all mat vi äter i världen, är det en enormt viktig funktion som de fyller. Att vi nu får möjlighet att förstå vad bina anser är en bra plats att flyga till för att pollinera blir därför oerhört viktigt för att trygga vår framtida matförsörjning.

Vi gratulerar Amesto Nextbridge till vinsten!