Bemanning sämre än industri för nya ekonomer

Är du ny civilekonom och funderar på var du får bästa ingångslönen? Fackförbundet Civilekonomerna redovisade nyligen lönestatistiken från 2016 och höjde i samband med det den rekommenderade ingångslönen från 27.000 till 28.000 kronor. Så om lönen är det viktigaste för dig i ditt jobb är det till industrin du ska söka dig.
Siffrorna från Civilekonomerna visar att ingångslönen varierar kraftigt mellan olika branscher. Inom bemanningsbranschen ligger ingångslönen omkring 25.000 medan den för IT-bolag och tjänsteföretag ligger över 29.000. Bäst ur ett löneperspektiv är dock industrin där ingångslönen ligger omkring 30.000 kronor.
Att ingångslönen påverkar löneutvecklingen och i slutändan pensionen är ingen nyhet, därför kämpar alla fackförbund för att trygga en hög ingångslön för sina medlemmar. Om du räknar på 3% löneförhöjning per år så gör 5000 kr skillnad i ingångslön en skillnad på 13.000 kr på 30 år. Det är alltså inga småpengar vi pratar om i det långa loppet.
Orsaken till de olika ingångslönerna kan enligt Civilekonomernas löneexpert Sören Lundgren bero på flera saker. På arbetsplatser dit ekonomer ofta söker sig (ex. bank och revision) blir konkurrensen om jobben hårdare, och arbetsgivarna kan erbjuda lägre löner och ändå få tillräckligt med sökande.
Samtidigt är det sedan länge känt att lönen inte är det viktigaste när du tittar på vad som skapar nöjda medarbetare. Då spelar nämligen närmaste chef och samarbetet med kollegor betydligt större roll. Att dessutom ha stimulerande arbetsuppgifter och känna att du bidrar och är värdefull är också en viktig pusselbit för att känna dig tillfreds med jobbet.
Läs även: Winningtemps sex tips för att göra Generation Y nöjda på jobbet
Som i de flesta fall går det därför inte att bara titta på en aspekt av jobbet, utan du behöver själv fundera på vad som är viktigast för dig. Om lönen är viktigast så finns det vissa branscher du bör undvika, medan dessa kan erbjuda andra fördelar för dig som tycker att andra saker är viktigare. Helt enkelt är det upp till varje arbetstagare att utvärdera arbetsgivarna på samma sätt som arbetsgivarna utvärderar de sökande.
Att båda parter i en överenskommelse behöver känna sig nöjda är avgörande för att samarbetet ska fungera. För det är så vi bör se alla typer av arbete, som en överenskommelse mellan de som kan tillhandahålla arbetsuppgifter och de som kan utföra dessa uppgifter. Där är lönen visserligen viktig, men i det längre perspektivet sällan avgörande för om samarbetet är ömsesidigt fruktbart.