BBC mäter TV-tittarnas ansiktsutryck

Det pågår en spännande utveckling inom TV-industrin med flera aktörer som vågar sig in på allt djupare vatten. Hotet från Internet tvingar fram förändringar vilket gynnar både annonsörer och tittare.

I Sverige jobbar bland andra TV-mätningsföretaget MMS med att skapa en totalvaluta för att fånga allt TV-tittande – TV, mobil, dator, platta. Samtidigt som Facebook och Twitter letar egna vägar för att skapa nya TV-valutor i syfte att förflytta TV-pengarna till nätet.

BBC i England är en av de aktörer som leder till stor del utvecklingen i världen när det kommer till TV. I dagarna har BBC beslutat att bygga en häftig panel som ska mäta tittarnas ansiktsuttryck för att kunna fånga upp känslor.

Tillsammans med trackingspecialisterna CrowdEmotion ska man fånga medvetna och omedvetna reaktioner under program och reklam.

CrowdEmotion har utvecklat smarta sensorer och kameror som spelar in varje individs reaktioner och handlingar fram TV-apparaten. Datan avslöjar vilka program och vilken reklam som får mest uppmärksamhet inom sex olika kategorier: “Sadness, puzzlement, happiness, fear, rejection and surprise”.

Under en pilot som omfattade 5.000 individer lyckades BBC fånga känslor hos tittare i syfte att få svar om hur man föredrar innehåll från kommersiella varumärken. Studien avslöjade att tydligt markerade varumärken skapade mer positiva känslor jämfört med smygreklam. Med mätningarna lyckades man fånga upp omedvetna handlingar vilket gav större insikt i tittarbeteendet än bara tid och visningar.