BBC lanserar ny portal för data om tredje världen

Det är BBCs internationella biståndsavdelning BBC Media Action som nu lanserar en interaktiv portal med data från världens 13 fattigaste länder i Afrika, Asien och Mellanöstern. Genom portalen vill BBC tillhandahålla information om hur människor i tredje världen tycker, tänker och känner.
Portalen är baserad på data från de senaste fem åren och omfattar över 100.000 personer. Portalen visar såväl visuell data som rapporter och har verktyg för att användare ska kunna interagera med informationen från BBC Media Actions år av forskning.
Som besökare kan du ställa frågor till materialet såsom ”Vilka informationskällor litar befolkningen på?”; ”Hur förberedda är människorna i regionen på extremt väder?” samt ”Hur mycket litar befolkningen på sina lokala och regionala ledare?”. Målet är att kunna ge såväl organisationer som jobbar i området, som nyfikna och engagerade individer aktuell information.
Datan är indelad per land och kategori, för närvarande finns kategorierna ”styre”, ”motståndskraft” och ”media”, men BBC Media Action räknar med att lägga till fler kategorier allt eftersom mer data läggs till i portalen.
BBC hoppas med initiativet att organisationer och företag som planerar aktiviteter kan ta hjälp av portalen för att anpassa insatsen efter den aktuella situationen. På så sätt räknar de med att insatser når bättre resultat för fler människor. BBC Media Action har redan flera samarbeten med såväl regeringar, biståndsorganisationer och fristående donatorer för att kunna tillhandahålla aktuell, pålitlig och användbar data.