BBC lanserar experimentlådan Taster

BBC Taster ska bli en experimentell plattform för både TV, online och radio. Tanken är att du ska kunna leka med nya format, testa och ge feedback till BBC samt vara delaktig i den kreativa processen.

BBC är inne på helt rätt spår då de måste anpassa sig till dagens digitala erbjudanden och synkronisera med framtidens målgrupper.

”The platform is designed to offer an opportunity for our production teams to take more creative risks online, try their ideas out and put them in the hands of audiences,” sa BBC TV-chef Danny Cohen om lanseringen av Taster.