BBC använder ny teknik för att mäta reklameffekter

Att veta hur din reklam påverkar konsumenterna är avgörande för att veta hur du ska utforma dina kampanjer. Nu tar BBC till den senaste tekniken för att hjälpa sina annonsörer att förstå exakt vilken inverkan reklamen har på konsumenterna.
Alla pratar idag om AI, men det är bara en del av den teknik som BBC nu väljer att använda för att mäta effekterna av den reklam som visas på kanalen. Såväl ögontracking och kameror kopplat till en AI används för att göra mätningar på den betalda testpanel BBC anlitat. Tekniken och kunnandet tillhandahålls av företaget CrowdEmotion, som är experter på att mäta känslor genom att låta sin AI analysera människors mikrouttryck.
Mikrouttryck är de mycket små och snabba muskelrörelser som människor ofrivilligt gör när de upplever olika känslor. Genom att läsa av dessa mikrouttryck går det med andra ord att förstå vad en människa känner i varje givet ögonblick. Genom att koppla ihop data om mikrouttrycken med data från ögontrackingen går det att förstå vad i en reklamfilm som dessutom skapar vilka känslor. CrowdEmotions teknik läser av sex olika känslor och gör en avläsning varje sekund.
Informationen kan sedan användas för att förstå vilka delar i en reklamfilm som ger vilken respons hos konsumenten, något som sedan kan användas för att skapa bättre och mer effektiva reklamfilmer i framtiden.
Den reklamfilm som nu testats är en reklam från Huawei som heter ”The Explorers” och handlar om rymdfärder. Undersökningen visade att tittarna under reklamfilmen kände såväl glädje, förvåning och nyfikenhet, och kunde avgöra vilka känslor som var starkast i vilket tillfälle under filmen. BBC kunde även visa på att reklamen ökade varumärkeskännedomen med hela 216 %, och att tittarna efter filmen förknippade Huawei med orden ”innovation”, ”inspiration”, ”miljöansvar” och ”hög kvalitet”, effekter som företaget givetvis hade hoppats på.
BBC avser fortsätta sina försök, och nu även låta amerikanska företag få vara med i försöken innan de sedan expanderar till övriga delar av sitt tv-nätverk. Vem vet, kanske är detta startskottet för helt nya typer av tv- och reklammätningar.