Bättre signaturer i Gmail

Att ha en signatur i sin mail är (förhoppningsvis) en självklarhet för de flesta idag. Däremot har det varit en stor nackdel för Gmail-användare att telefonnummer, adresser och mailadresser inte automatiskt varit länkade till relevanta funktioner. Men från idag är det ändring på det, och inom tre dagar lovar Google att alla ska ha fått sina mailkorgar uppdaterade.
Att ha sin signatur automatiskt infogat i slutet av mail är för många ett bra sätt att både göra kontakt enklare, samt se till att relevant information finns tillgänglig för mailmottagaren. I dagens mobila världs ställs dock högre krav på hur funktionaliteten i dessa signaturer ska fungera. När det står ett telefonnummer förväntar vi oss kunna klicka på telefonnumret och automatiskt ringa upp personen.
För de som haft Gmail som sin mailleverantör (vilket är en hel del personer) har detta dock inte fungerat. Om du ville ringa en person som mailat från Gmail var du tvungen att kopiera telefonnumret och klistra in det i telefon-appen, något som irriterat en hel del personer. Samma sak gäller för fysiska adresser och mailadresser som många förväntar sig antingen öppnar Google Maps eller det förvalda mailprogrammet för att skicka ett mail till personen.
Nu blir det dock ändring, och från och med idag rullar Google ut automatisk länkning till alla Gmail-användare. Det betyder att inom tre dagar kommer du utan bekymmer kunna klicka på adresser och telefonnummer även i Gmail och automatiskt öppna relevanta program för att interagera med informationen. Telefonnummer kommer exempelvis att öppna Hangouts om du sitter på en dator istället för en mobiltelefon.
Dock är det många som missat att uppdatera informationen i sin signatur, vilket kan leda till en del misstag nu när signaturen kommer bli ännu viktigare. Att se till att ha uppdaterade adressuppgifter, relevanta telefonnummer och även mail- och hemsideadresser är enkel information som gör dig mer tillgänglig och kan vara information som många efterfrågar idag. Om du inte vill lämna ut ditt mobilnummer går det säkert att lägga till företagets officiella telefonnummer, poängen är att du ska vara mer tillgänglig för de du mailar.
Förhoppningsvis får vi genom denna uppdatering nu se bättre och mer relevanta mailsignaturer, en funktion som sannolikt kommer att bli allt viktigare i takt med att det blir allt fler kontaktmöjligheter att hålla ordning på.