Batterimarknaden växer snabbt, men glöm inte säkerheten

Batterimarknaden genomgår just nu stora förändringar med snabb utveckling, sjunkande priser och ökat fokus på miljöhänsyn. Men Etteplans experter Anton Nytén och Andreas Blidberg menar att man inte får låta snabbhet gå före säkerhet!

Nyligen bjöd batteriexperterna från Etteplan in till ett frukostseminarium om hur batterimarknaden utvecklas. Det är ett högaktuellt ämne med tanke på elbilarnas snabba frammarsch, samt större behov av att kunna lagra el för att garantera en jämn elförsörjning i samhället trots fluktuerande framställning av el.

Av den anledningen ser vi just nu en mycket snabb tillväxt på batterimarknaden säger Anton Nytén, och det är framför allt lithium-jon batterier (Li-jon) som står för den största tillväxten. Trots att de traditionella blybatterierna i dagsläget står för ca 70 procent av marknaden, ser vi en tillväxt på närmare 20 procent årligen för Li-jon batterier. Detta eftersom de har betydligt högre energidensitet, och därmed kan byggas mindre med en lägre vikt men hålla samma energimängd. Faktum är att analysfirmor såsom Bloomberg och Avicenne räknar med en tiofaldig ökning av batteritillverkningen fram till 2030, huvuddelen av dessa batterier bedöms gå till fordonsindustrin.

Samtidigt har kostnaden för Li-jon batterier stadigt sjunkit, och är idag nere på strax över 150 dollar / kWh. Priset beräknas sjunka ner till strax över 60 dollar / kWh fram till 2030, men redan om tre år räknar man med att priset går under 100 dollar. Det bedöms vara en psykologiskt och ekonomiskt viktig gräns menar Anton, som kommer öka intresset för stora, stationära energilager baserade på Li-jon batterier. Vi ser redan ett flertal sådana energilager i bland annat Korea, men även företag som Wallmart har börjat installera Li-jon baserade energilager till sina varuhus för att trygga elförsörjningen vid fluktuationer i elnätet.

En stor fråga är givetvis miljöfrågorna och hur dessa batterier kan återvinnas på ett effektivt sätt. Enligt Anton och Andreas finns det redan idag metoder för att återvinna de värdefulla metallerna som finns i batterier. Problemet är att det fortfarande till viss del är billigare att bryta nya metaller, exempelvis lithium, än att återvinna dem ur uttjänta batterier. Ett problem som förts fram är att Li-jon batterier inte samlas in för återvinning i sådan grad att det är lönsamt att återvinna dem. 2018 återvanns 97.000 ton Li-jon batterier, men återvinningsgraden var då bara 50 procent, så det finns mycket att göra på den fronten. Ett initiativ som kan bidra till att återvinningen av batterier ökar är en revision av Eus batteridirektiv, där Li-jon batterier idag går in under ”övriga batterier” och då inte har något tydligt krav på återvinning. Andra återvinningsinitiativ drivs av batteri- respektive fordonstillverkare, där exempelvis Northvolt och Tesla har startat projekt för att ”stänga loopen” kring de batterier som de tillverkar och använder.

Men hur är det då med säkerheten? I den snabba utveckling som skett har såväl små som stora företag tvingats experimentera, och snabba på design- och utvecklingsprocessen av batterier för att möta efterfrågan förklarar Andreas. Det har lett till skandaler såsom Samsungs mobiltelefoner som börjat brinna, och inte mindre än 23 energilagringsstationer med Li-jon batterier i Korea brann mellan 2017-2019 på grund av olika brister samt felbedömningar om batterierna.
Andreas menar att det finns tre huvudsakliga områden som leder till bristande säkerhet i batterier:
1. Defekter under tillverkning
2. Dålig design
3. Externa påfrestningar

Batterierna måste kontrolleras noga under tillverkningsprocessen, så att det exempelvis inte kommer in metallpartiklar som riskerar att skada de separatorer som skiljer interna delar av batteriet. Tillverkaren bör dessutom ha en genomtänkt design för sitt batteri, som klarar av de påfrestningar som batteriet kan tänkas utsättas för, såsom uppvärmning under upp- och urladdning etc. Att ha en sund tidplan, och inte försöka ta genvägar är också kritiska faktorer. Avslutningsvis måste batteriet användas på ett korrekt sätt, och exempelvis inte överladdas, utsättas för fukt eller hög värme.

Att batterierna blir bättre innebär i praktiken att de kan hålla mer energi, vilket innebär en ökad risk för bränder och explosioner om något skulle gå fel. Därför är både Anton och Andreas tydliga med att det är av yttersta vikt att tillverkare av batterier och batteridrivna produkter har säkerhet som högsta prioritet, och goda säkerhetsrutiner på plats.