Barn föredrar sin platta över TVn

Barnens TV-vanor går allt mer mot digitala film- och TV-tjänster samtidigt som traditionellt TV-tittande minskar. Bland de yngre barnen används streamingtjänster lika ofta som traditionell TV.

Idag uppger 65 procent av föräldrarna att deras barn ser på TV dagligen mot varannan som säger att deras barn följer olika digitala underhållningstjänster. Bland de mindre barnen (0-3 år) är den digitala underhållningen lika stor som den traditionella: 52 procent av barnen i den här åldern uppges se på TV dagligen mot 48 procent som ser på digital underhållning. Varje vecka ser 78 procent av de små barnen på internetbaserade film- och TV-tjänster mot 72 procent som ser på TV.

I undersökningen anger föräldrarna också att 33 procent av barnen ser mindre på TV idag än för två år sedan, medan de internetbaserade tjänsterna ökar kraftigt.

  • 83 % ser på digital underhållning varje vecka, mot 86 % för TV.
  • 50 % ser på digitala underhållningstjänster varje dag mot 65 % som ser på TV.
  • 48 % av de i åldern 0-3 år ser på digital underhållning varje dag mot 52 % som ser på TV.
  • 78% av de i åldern 0-3 år ser på digital underhållning varje vecka mot 72 % som ser på TV.
  • 33 % ser mindre på TV, 4-8 % ser mindre på digitala underhållningstjänster.
  • 57 % ser mer på Youtube, 39 % ser mer på gratis Play-tjänster och 36 % ser mer på prenumerationstjänster. 23 % ser mer på TV idag än för två år sedan.

Undersökningen genomfördes av TNS SIFO på uppdrag av Viaplay under juni 2015 genom internetintervjuer. Undersökningen ger ett representativt urval av föräldrar till barn i åldern noll till tio år. Totalt 543 föräldrar deltog.