Barn drabbas orimligt hårt av internetreklam

“Jag hoppas att min forskning kan leda till en upprensning av de värsta avarterna inom reklambranschen,” säger medie- och kommunikationsvetaren Nils Holmberg.
Man vet idag att så kallad media-multitasking, det vill säga ett idogt användande av olika medier och det ständiga skiftande av fokus som det innebär, leder till stress som i förlängningen kan leda till sjukskrivningar.
– Det vi nu har gjort är att visa att barn påverkas mycket mer av detta än vuxna, säger Nils Holmberg.
Tillsammans med Humanistlaboratoriet på Lunds universitet har han utvecklat en metod för att mäta hur mycket barns fokus störs av reklam. 137 barn i åldrarna 9-12 år ingick i undersökningen.
– Genom mäta barnens ögonrörelser har vi kunnat se hur störda barnen blir, säger Nils Holmberg.
Barnen fick också utföra olika uppgifter på nätet i samband med försöken, och bland annat visade det sig att läsförståelsen försämrades avsevärt när reklam visades samtidigt.
– Vi noterade en försämring överlag, men den kraftigaste försämringen såg vi hos barn som redan hade lägre kontroll över sitt blickbeteende, säger han.
Medan vuxna kan styra sitt beteende till 80 procent när de blir störda av reklam så ligger samma siffra för barn i 9-årsåldern på endast 20 procent.
Nils Holmberg tror att hans forskning kommer att välkomnas av reklambranschen
– Det finns en ambition inom branschen att rensa upp bland internetreklamens värsta avarter. Med nya mätmetoder att undersöka online-reklam, och den störning som den orsakar, blir det enklare att fastställa regler.

Nils Holmberg disputerar den 9 december med avhandlingen: Effects of online advertising on children’s visual attention and task performance during free and goal-directed internet use : A media psychology approach to children’s website interaction and advert distraction. Han nås på telefonnummer 0704 40 52 09 eller nils.holmberg@isk.lu.se