Bara var fjärde marknadsförare använder data på ett effektivt sätt

Marknadsförare i Europa har idag helt nya ansvarsområden än tidigare. Anledningen är självklart internet och all den data som nu finns tillgänglig. Men endast ett fåtal använder alla data.

Enligt en undersökning från The Economist Intelligence Unit har färre än fjärdedel (24 procent) angett att de kan använda data på ett effektivt sätt för att få insikt i och engagera kunder. Det som behövs är bättre verktyg och pedagogiska konsulter.

Mer än hälften av marknadsförarna (51 procent) tror att de kommer att vara bättre på att hantera data i framtiden. 57 procent tror att att marknadsföring kommer att ses som en intäktsdrivande enhet inom kort med nya ansvarsområden som e-handel, churn-hantering och korsförsäljning.

Pete Swabey som är senior editor på The Economist Intelligence Unit kommenterar resultatet: “The digitisation of the customer relationship offers marketers an opportunity to create more value for their organisations, while it is encouraging that they are confident their capabilities will grow, marketing executives must face the challenge of transforming their department if they are to capture that opportunity.”