Bara mobiler och Facebook i toppen på ny rapport från ComScore

Mätföretaget ComScore kom nyligen med sin rapport “Global Digital Future in Focus” som tittar på internetanvändande i 13 länder runt om i världen. Några tydliga trender är att mobilanvändandet ökar kraftigt och i flera länder är mobil vanligare än dator för att nå internet. Dessutom används huvudsakligen appar framför mobilbrowser, och Facebooks appar är störst i 9 av de 13 länderna.

Undersökningen genomförs årligen och innefattar följande länder: USA, Kanada, England, Frankrike, Tyskland, Italien, Spanien, Argentina, Brasilien, Mexiko, Indien, Indonesien och Malaysia. I alla länder har mobilanvändandet gått upp kraftigt de senaste åren och i länder som Indien, Indonesien, Malaysia Mexiko, Brasilien, Spanien och Italien är mobilanvändarna numera fler än desktopanvändarna. I alla undersökta länder spenderar människor dock mer tid på mobilen än på desktop sett till antal minuter.

Mellan 85-95 % av allt surfande i mobilen sker idag via appar, och endast 5-15 % via mobila webbläsare. Samtidigt är det ett fåtal appar som står för en majoritet av tiden, och där står Facebook ut framför alla andra. Genom att de även äger meddelandeappen WhatsApp kniper Facebook platsen som mest använda app i 9 av de 13 undersökta länderna. Då kommer Facebookappen på förstaplats i USA och Kanada, medan WhatsApp är den mest använda appen i Italien, Spanien, Argentina, Brasilien, Mexiko, Indien och Malaysia. Endast i Frankrike, Tyskland och Indonesien är Google Play den mest använda appen, och i England är Googleägda YouTube störst.

En annan intressant sak är att av alla appar som används så faller tre fjärdedelar inom kategorierna Underhållning, Sociala Media, Meddelandetjänster eller Spel. Trots de stora möjligheterna är det alltså få som använder det till annat än tidsfördriv.

Det finns mycket annat spännande att finna i rapporten, men den ger utan tvekan en tydlig bild av en värld som allt mer går mot mobile first, och i vissa fall till och med mobile only. Hela rapporten finns att läsa här!