Bara hälften av reklamen når fram till kvinnor

Enligt en ny studie som Nielsen genomfört når bara hälften av all reklam fram till kvinnor.
Studien som analyserade 60.000 kampanjer i tjugo länder bekräftar att endast 50 procent av alla annonser som visats i England, och som var ämnade att visas för kvinnor, också visades för dem. Däremot annonser som riktades till män nåddes av 62 procent.
Skillnaden blev ännu större när man bröt ned visningarna till olika åldersgrupper där annonser riktade till 18-24 åringar endast nådde 22 procent kvinnor och 33 procent av männen.
Överlag nådde endast 54 procent av annonsvisningarna fram till den tänkta målgruppen.
“Online advertising has plenty of room for improvement in hitting advertisers desired audiences, particularly women. Various things that can make a difference are better use of the available technology, incorporating wider sources of data, particularly first party data, as well as buyers taking more action on the insights they’ve got from previous campaigns to improve future results.” kommenterar Barney Farmer från Nielsen.